חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:10 זריחה: 6:38 י"ד בשבט התשפ"א, 27/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המשכן
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1366 - כל המדורים ברצף
האם נוכל לאחות את הקרע?
יש חדש
המשכן והארון
המשכן
טובה למי
צריך להתבונן
לוחות שניתנו בחשאי
חודש של גאולה
מילה זו מילה
סדר פסח מוקדם

העדיים חזרו

"משכן העדות" (שמות לח,כא). 'עדות' רומז ל'עדיים' – הכתרים שקיבלו בני-ישראל בשעת מתן תורה. על-ידי חטא העגל איבדו ישראל את עדיָם, ואילו בשעת עשיית המשכן נתרצה להם הקב"ה, וממילא חזרו ונמשכו להם ה'עדיים'. על שם זה נקרא המשכן "משכן העדות".

(אור התורה)

שני משכנות

"אלה פקודי המשכן, משכן העדות" (שמות לח,כא). התורה כופלת ואומרת "המשכן משכן" לרמז על שני משכנות, המשכן הרוחני שלמעלה והמשכן הגשמי שלמטה. אולם המילה 'העדות' נאמרה במשכן השני דווקא, מפני ש'עדות' שייכת רק בדבר מכוסה ונעלם, ואילו על דבר גלוי אין צורך בעדות. לכן צריכים עדות שבמשכן הגשמי הייתה השראת השכינה.

(לקוטי שיחות)

קם מאליו

"ויביאו את המשכן אל משה" (לט,לג). שלא היה יכול להקימו שום אדם, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקב"ה: איך אפשר הקמתו על-ידי אדם? אמר לו: עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו. זהו שנאמר "הוקם המשכן" – הוקם מאליו.

(רש"י)

עדיין יש פניות

"וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה ה' כן עשו, ויברך אותם משה" (שמות לט,מג). עם כל מה שהושקע במשכן, הרי אחרי הכול הוא מעשה ידי אדם, ובמעשי ידי אדם, גם כשהם נעשים 'לשמה' ובמדרגות הנעלות ביותר, ייתכן שיהיו בהם פניות עצמיות. על כן משה מתפלל ומבקש: "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם".

(ספר השיחות תרצ"ו)

חכמה אינה תלויה בייחוס

"בצלאל... למטה יהודה ואהליאב... למטה דן" (שמות לה,ל-לד). את בצלאל, בן השבט החשוב ביותר – שבט יהודה, זיווגו עם בן השבט הפחות בחשיבותו, שבט דן. ללמדנו שבתחום החכמה אין הייחוס בעל חשיבות.

(מאוצרנו הישן)

תיקון הזהב

"ויהי זהב התנופה" (שמות לח,כד). לאור המטרה הקדושה והכוונות הטובות קיבל הזהב תנופה וזכה לתיקון. על-פי-רוב, כשאין יודעים איך לנהוג בזהב, הוא גורר את האדם לירידה עמוקה.

(המגיד ממזריטש)

נדבה ברצון

"והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" (שמות לו,ג). זה סימנה של נדבה הניתנת ברצון ובכל הלב, שהנותן בא מעצמו ומביאה "בבוקר בבוקר"; משכים ונותן.

(כלי יקר)

חביבות המשכן

בפרשיות ויקהל-פקודי התורה חוזרת על כל פרטי עשיית המשכן וכליו, ואין היא מסתפקת בפסוק "ויעשו בני-ישראל ככל אשר ציווה ה' את משה, כן עשו" (שמות לט,לב). הכפלת דבר מעידה על חביבותו. המשכן, מקום השראת השכינה, היה יקר וחביב עד מאוד לבני-ישראל, ומפני חביבותו נכפלו כל פרטיו.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)