חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:08 זריחה: 6:39 י"א בשבט התשפ"א, 24/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרסומי ניסא של 'מבצע חנוכה'
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 908 - כל המדורים ברצף
הפצת חסידות באופן של 'בזבוז'
ישיגו דעת בוראם
פרסומי ניסא של 'מבצע חנוכה'
פרשת וישב
הלכות ומנהגי חב"ד

מאחורי הקלעים: דיבורי הרבי עם המזכיר במהלך נסיעותיו לפרסום 'מבצע חנוכה', בשנת תשמ"ז * מזרז את השלוחים להנציח את הפעולות לטובת הרבים, ומרבה במענות עידוד לעוסקים במבצע חנוכה תשנ"ב * יחידות שבעל יום-הולדת בחנוכה זכה לה מדי שנה * והחידוש: כיצד ייתכן שפרסומי ניסא יהיה מדאורייתא?

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

הצלחת המבצע – ודידן נצח

הנה קטעים מיומנו האישי של המזכיר ונהגו של הרבי, הרב חיים-יהודה שי' קרינסקי, מימי חנוכה:

"יום שני, כ"ז כסלו ה'תשמ"ז

"9:58 [=בבוקר, בנסיעה מהבית] כ"ק קרא לי שאכנס לחדרו הק[דוש].

"בשעה 12:10 נכנסתי לכעשרים דקות. כ"ק נתן לי את הספר על-דבר חנוכה שיצא לאור אשתקד [...] והורה שגם השנה יוציאו-לאור [ספר] כזה, כו'. הורה להתקשר מיד עם כל-אחד מהשלוחים בכל העולם, לצלם פעולות מ'מבצע חנוכה' וכו' וכו', ושזה נוגע לרבים כי יודפסו ויפורסמו.

"נסיעה לציון 2:30–6:25. על הדרך [=בדרך] אמרתי [=לרבי] שכבר מטלפנים לכל העולם, כן סיפרתי על-דבר התמונה של השלוחים עם הנשיא רייגן, מהפגישה משבוע שעבר, ושרואים בה המנורה. [הרבי] צחק בחזקה [ואמר:] 'הלא יכולים לנצל את זה'!

"יום שלישי, כ"ח כסלו

"10:05. על-הדרך שאל על-דבר הנעשה בקשר לחנוכה והורה לטלפן עוד-הפעם בכל מקום ומקום ולעוררם שהיות שהערב נר ה' דחנוכה, למחר יסע [=הרבי]  להציון, ושימסרו מקודם דין-וחשבון מהנעשה עד עתה וכו' [=בקשר למבצע חנוכה].

"כנס ילדים [בשעה] 2:00. מנחה עם כ"ק אדמו"ר 3:15. שיחה 3:50–5:05, ערבית ונסע הביתה.

"הודעתי שמטלפנים לכל השלוחים ולכל מקום, ושאל אם אומרים שזה נוגע לפרסום וכו'.

"יום רביעי, כ"ט כסלו

"10:05 הודעתי שבבוסטון צריך להתקיים היום מסיבה אצל הבוסטון קאמאן, בהשתתפות ראש העיר, כ"ק הורה שמישהו [=מהשלוחים] יגיד איזה [=מספר] מילים [=אודות חנוכה] וכו'...

"נסיעה להציון, 2:25–7:20. על-הדרך הודעתי על-דבר הצלחת מבצעי חנוכה בהפלגה גדולה וכו'.

"אחר ערבית שיחה כעשרים דקות.

"על-הדרך הביתה הורה לזרז להראי"ש [=להרב אברהם יצחק שמטוב], [הוסיף הרבי ואמר לי:] ובטח אינך זקוק לזירוז לטלפן עוד-הפעם לכל מקום לעוררם עם טראסק וכו', ועל-דבר תוכן השיחה ושישלח כ"ק אלף דולר לכל בית חב"ד בקשר לתעמולה לבתי חב"ד חדשים.

"בערב ישבנו [הרחי"ק] כמה שעות לטפל בעניינים אלו: אני, [הלל]-דוד [בן הרחי"ק] ויוסי [=הרב יוסף יצחק הכהן פרידמן חתן הרחי"ק] וכו'.

"יום חמישי, א' דראש-חודש טבת

"10:05 [בבוקר]. על-הדרך הודעתי שטלפנו עוד-הפעם לכל המקומות וכו'... ועל-דבר הכתבה היום בהטיימס. ביקש למסור דו"ח מכל הטלפונים דאתמול.

"[הרבי] הוציא פתק עם הוראה לטלפן עוד-הפעם לכל המקומות וכו', ואחר ערבית הוספה בזה [=כלומר הרבי הוסיף לדרוש בנושא] וכו'.

"על-הדרך הביתה הודעתי שהעמידו מנורה [=חנוכיה מרכזית] אצל הסטעטשו אוו ליבערטי ולקחו [=צילמו] תמונות וכו' שאל אם היה [=הדבר נעשה] ברשות וכו'.

"כן שאל [התעניין] על-דבר הטלפונים [=לזירוז השלוחים].

"בלילה חזרתי עם יוסי ודוד שי' וכו' לעשות הטלפונים עד 12:30 לערך.

"ערב שבת קודש, ב' דראש חודש טבת

"10:05 על-הדרך מהבית הודעתי שטלפנו בלילה לכל השלוחים, שאל אם עוררו גם על-דבר שבת קודש וכו'".

עד כאן הקטעים מהיומן. יצויין כי בשיחת נר ו' דחנוכה (התוועדויות תשמ"ז כרך ב' עמ' 1359) התבטא הרבי:

וכפי שראו במוחש בשנה זו ממש, שבכל המקומות שעסקו בפעולות דהדלקת נר חנוכה באופן ד"פירסומי ניסא" -  הצליחו בזה, ובנקל, עד לאופן שלמעלה מן המשוער.

ימים אחדים לאחר מכן, ביום ג' ה' טבת, נודע לשמחת כולם אודות הניצחון במשפט הספרים 'דידן נצח'.

דמי חנוכה ביום ההולדת

שנים רבות זכה החסיד רבי שניאור-זלמן גוראריה להיכנס לרבי ל'יחידות' בנר ראשון של חנוכה, יום הולדתו. בכל יחידות כזאת העניק הרבי לר' זלמן דמי חנוכה. לעיתים היה זה מטבע, לעיתים שטר ומטבע ולעיתים שטר בלבד. בשנת תשמ"ה הגדיל הרבי לעשות כאשר הרים מטבעות 'ניקל' מלוא החופן ומסרם לר' זלמן. גם בנר ראשון של חנוכה תשנ"ג [=כאשר לא היה במצב בריאותי נאות], זכה רבי זלמן להיכנס אל הקודש פנימה ואז מסר לו הרבי שטר של דולר.

ולמעשה היו אלה שתי יחידויות שזכה להן מדי שנה: זו של יום ההולדת עצמו, שהיתה קצרה, ובה העניק לו הרבי מברכותיו הקדושות. השנייה – כמה שבועות קודם לכן, בליל ה'יחידות' הראשונה שלאחר החגים. אז היתה לו יחידות ארוכה ומשמעותית, שבה היו דיבורים בעניינים ציבוריים ומרכזיים.

מדי שנה, בהתקרב יום-ההולדת, היה ר' זלמן פונה לרבי בכתב ושואל מתי יהיה מועד היחידות, והרבי היה עונה במדויק.

הנה שלש דוגמאות:

מנהגי יום הולדת, [=היחידות] לאחר מנחה והדלקה דנר הא' בבית הכנסת.

מנהגי יום הולדת, לאחרי קריאת התורה א' דחנוכה.

מנהגי יום הולדת, וביתר שאת וביתר עוז ובגבורות, בגבורת החסדים הנגלים והנסתרים בנגלה וכו', אזכיר על הציון.

('רז"ג' עמ' 201; 203; 299).

צרור מענות קודש לדוחות פעילות

"אזכיר ע[ל] הצ[יון] להצלחה רבה והזמ[ן] ג[רמא] והענין" – כתב הרבי לכמה שלוחים על דו"חות ששיגרו על כינוסי חנוכה שארגנו בשנת תשנ"ב.

בה' טבת תשנ"ב כתב הרבי להרה"ח ר' יהודה-לייב שי' אלבסקי, השליח בקליבלנד-אוהיו:

הדו"ח מח' חנוכה, מא' דחנוכה והמצו[רף] ב[זה], ממוצ[אי] ש[בת] ק[ודש] מקץ והמצו[רף] ב[זה] [=נתקבל]. והזמ[ן] ג[רמא] ומלמד להוסיף מיום ליום בנר מצוה ותורה אור, ויהא המשך טוב ובהוספה אזכיר ע[ל] הצ[יון].

הרב שמואל פסח בוגומילסקי, רב ושליח בניו-ג'רסי, קיבל מענה על דו"ח פעילות חנוכה:

ויהא בהצלחה רבה ובפירסום אזכיר עה"צ.

איסור כפיות טובה – מדאורייתא

לרב שמואל מ"מ בוטמן, שהגיש דו"ח (מסכם) על פעולות ואירועי חנוכה תשנ"ב, על-ידי צעירי-חב"ד בניו-יורק, כתב הרבי:

אזכיר עה"צ להמצו[רף] ב[זה]

ובפרט שנכלל פירסומי ניסא דחנוכה מדרבנן

ואולי יש לומר דאורייתא (היפך דכפית טובה, וק[ל] ל[הבין]).

לפני כן, בתחילת החנוכה, ביום ג' כ"ו כסלו, קיבל את מענה הרבי על דיווח מהדלקת נר חנוכה במנהטן, בחנוכייה המרכזית, והפרסום באמצעי התקשורת הגדולים:

ות[שואות] ח[ן] על הבשו[רות] ט[ובות]. אזכיר ע[ל] הצ[יון].

על דוחו"ת בימי חנוכה השיב הרבי:

נת[קבל] ות[שואות] ח[ן] ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ[ן] ג[רמא], כנתינת כח דח[כמינו] ז[כרונם] ל[ברכה] וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'. והזמ[ן] ג[רמא] – ימי חנוכה והוספה מיום ליום בנר מצווה ותורה אור כו' בשנת ה(י[=ה]) ת(הא) ש(נת) נ(פלאות) ב(כל מכל כל, בה). אזכיר ע[ל] הצ[יון].

לאחר ימי חנוכה הנוסח היה זהה, אלא שבמקום: "ימי חנוכה", כתב הרבי "המשך דימי חנוכה".

נוסח נוסף של מענה כללי-פרטי קיבלו אחדים במענה על דו"חות:

והזמן גרמא ומלמד להוסיף מיום ליום בנר מצווה ותורה אור ויהא המשך טוב ובהוספה. אזכיר עה"צ.

שליח אחד קיבל תשובה בנוסח הבא:

והזמ[ן] ג[רמא] להצלחה ולבשו[רות] ט[ובות] בכל כיו[צא] ב[זה].

אזכיר ע[ל] הצ[יון].

אחד מאנ"ש, שפרסם בעיתון המקומי בטורונטו על השידור הלווייני הדלקת נרות חנוכה בכל העולם [שבו ראו גם את הרבי צופה בכך במעמד השיחה] בנר א' דחנוכה, הגיב הרבי:

ימשיך בבשורות-טובות בפעולות. אזכיר על הציון.

לסיום נצטט תשובת הרבי על הדו"ח של צא"ח בניו-יורק מחנוכה תנש"א:

ות[שואת] ח[ן] על הבשו[רות] ט[ובות]

ויה[י] ר[צון] שיוסיפו ע[ל] ד[רך] ז[ה]

ובאופן המתאים גם לאחרי חנוכה

ועד לחנוכת בית המקדש השלישי

אזכיר ע[ל] הצ[יון].


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)