חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:39 זריחה: 6:08 י"ז באדר התשפ"א, 1/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

העולם כארץ-ישראל
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1279 - כל המדורים ברצף
עיקרון שאין להתפשר עליו
יש חדש
קטנוּת ותקיפות בכפיפה אחת
בלעם
הכשרים בכלא
צעצוע לא מפחיד
הנס הגדול
העולם כארץ-ישראל
לא כסף, הבטחה לעולם הבא
כיבוד הפרטיות

בנבואת בלעם מתוארת שליטתו של המלך המשיח על העולם: "ומחץ פאתי מואב וקַרקַר כל בני שת. והיה אדום יְרֵשָׁה, והיה יְרֵשָׁה שעיר אויביו". גם בספר תהילים (עב,ח) מופיע תיאור על היקף שליטתו של המשיח: "ויֵרְד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ". אבן-עזרא מפרש שהמשיח ישלוט על כל העולם כולו: "ימשול מים הדרומי, הנקרא הים האדום, עד ים הצפוני, הוא ים אוקיינוס, ומנהר היוצא מעדן, שהוא תחילת המזרח, עד אפסי ארץ, שהוא סוף המערב".

עולה כאן השאלה, האם הארצות שהמשיח ישלוט עליהן ייחשבו גם הן חלק מארץ-ישראל. הרמב"ם פוסק (הלכות תרומות פרק א, הלכה ב): "ארץ-ישראל האמורה בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזה הוא הנקרא כיבוש רבים". נמצא אפוא שהארצות שהמשיח יכבוש יקבלו דין של ארץ-ישראל.

הרדב"ז אכן מפרש כי מלך ישראל שכבש ארצות נוספות על גבולות הארץ המובטחת לישראל, יש להן דין של ארץ-ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ: "משמע מהכא, שאם נכבש כל ארץ-ישראל, ואחר-כך הלך מלך ישראל על-פי בית-דין וכבש מקומות, אף-על-פי שאינן מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, יש להן קדושה כשאר ארץ-ישראל".

הקדושה תתפשט

נראה שזו משמעות דברי חז"ל ש'ארץ-ישראל' תתפשט על כל העולם (ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג): "עתידה ירושלים להיות כארץ-ישראל, וארץ-ישראל ככל העולם כולו". ועוד אמרו חז"ל (ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שפג): "עתיד הקב"ה להשים אתכם נוחלים מסוף העולם ועד סופו נמשלו ישראל כנקבה – מה נקבה נוטלת עישור מבית אביה [=מעשר לנדוניה], כך תפשו ישראל ארץ שבעה עממין, שהיא עישור של שבעים אומות. ולפי שירשו כנקבה, לפיכך אמרו שירה כנקבה, 'אז ישיר משה ובני-ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר'; אבל לעתיד לבוא, שהם יורשים כזכר [=הכול], דכתיב: 'מפאת קדים עד פאת ים', לפיכך אומרים שירה בלשון זכר: 'שירו לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים'".

השל"ה ('בית דוד' לז, ב) מסביר שאין סתירה בין הייעוד בדבר שליטה בכל העולם לבין ההבטחה על שלוש ארצות נוספות בלבד (קיני, קניזי וקדמוני), משום שמדובר בתקופה מאוחרת מזו: "עשרה אומות הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו ולא נתן אלא שבעה, ולעתיד עוד שלושה. וקשה: וכי לעתיד יש גבול בדבר? הלוא כתיב 'וירד מים עד ים', כי בוודאי ימשול משיח מסוף העולם ועד סופו! ...על-כן נראה, שכל הצלחות הגדולות לא יהיו תיכף בביאת הגאולה, רק בהמשך הזמן, שתתרבה הדעה בישראל... אז תתבטל הקליפה מכול וכול ויתקיים 'וירד מים עד ים'".

בלי הסתרים

רבנו הזקן מבאר (לקוטי תורה מסעי פט,ב) את הדברים במובן הרוחני. בארץ-ישראל השפע האלוקי מתקבל בפחות צמצומים ומסכים המעלימים עליו, ואילו בחוץ-לארץ הוא מצטמצם ומתגשם יותר. כאשר אומרים שכל העולם יהיה כארץ-ישראל, מתכוונים לומר שהאור האלוקי יאיר בעולם כולו בלי הסתרים.

וכך הוא אומר: "לעתיד לבוא, שיזדכך העולם ולא יהיה העולם מסתיר כלל, לכך נאמר: 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ'. ואז יזדכך אפילו ארץ העמים, וכמו שכתוב: 'אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד'... וזהו עניין עתידה ארץ-ישראל שתתפשט בכל העולם כולו, וארץ-ישראל תקבל ממקום עליון יותר".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)