חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:29 זריחה: 6:34 ט' בתשרי התשפ"א, 27/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חג-השבועות
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1218 - כל המדורים ברצף
הבעש"ט: אקטואלי מתמיד
יש חדש
תפקידם של צעירים
חג-השבועות
הוראות של חייט
צופה לעתיד
סיום המשימה
אמונה תמה
בן שבעים נימול אברהם
ברכות אחרי ליל שבועות

הפקר לכול

למה לא ניתנה התורה בארץ-ישראל? – שלא להטיל מחלוקת ביו השבטים. שלא יהיה זה אומר: בארצי ניתנה התורה. לכן ניתנה במקום הפקר. ולכן נמשלה התורה לאש ולמים, מה אלו בחינם אף אלו בחינם. שלא יעצור אדם את התורה לעצמו ולמשפחתו, אלא יפזרנה לכל באי עולם, וכל הזוכה ללמוד – ילמד.

(מדרש לקח טוב)

התגלות נעלמת

"וידבר אלוקים את כל הדברים האלה" (שמות כ,א). במתן תורה הייתה התגלות עליונה ביותר, התגלות של עצם האלוקות, אלא שהגילוי הזה בא על-ידי שם אלוקים, שהוא מידת הדין והצמצום. ללמדנו כי הגילויים הנעלים עדיין נעלמים, ועל-ידי עבודתנו בעולם תהיה התגלותם בפועל.

(ספר המאמרים קונטרסים)

קבלה אישית

חג-השבועות נקרא 'זמן מתן תורתנו' ולא 'זמן קבלת תורתנו', משום שנתינת התורה הייתה לכל ישראל בשווה, אך קבלת התורה איננה שווה לכול; כל אחד ואחד מקבל את התורה לפי ערכו ולפי השגותיו.

(רבי מנחם-מנדל מקוצק)

דרוש 'לכם'

פעם אחת בחג-השבועות, בעת התפילה, קרא רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב מנהמת ליבו: "ריבונו-של-עולם, 'הכול מודים בעצרת דבעינן נמי לכם' (ביצה טו). כדי שנוכל לקיים את התורה דרוש לנו ה'לכם', שכן 'אם אין קמח אין תורה'".

הגבלת ההר

התורה ניתנה בהר, במקום גבוה, רמז להגבהה שעליה לפעול באדם. אלא שהקב"ה ציווה "הגבל את ההר" – יש צורך בזהירות גדולה ובהגבלת ההגבהה. על האדם להיזהר שלא יבוא לידי גאווה מיותרת.

(ספר המאמרים תש"ג)

כאיכר לפני הקציר

רבי ישראל מרוז'ין לא היה אומר תורה בשבת שלפני חג-השבועות, וכך היה אומר: הריני כאיכר לפני הקציר – התבואה הישנה כבר נאכלה ואילו החדשה עדיין איננה...

אימה ויראה

כשיהודי בכל מקום ובכל זמן עוסק בתורה, התורה שהוא לומד היא דבר ה' ממש שנאמר למשה מסיני. לכן נכון שתיפול עליו אימה ויראה כאילו הוא מקבל את התורה מסיני. מתן התורה חוזר ונשנה בכל עת שאדם לומד תורה. זהו 'נותן התורה', לשון הווה.

(תורה אור)

תורה בעולם

אור התורה חייב להאיר ולהשפיע גם בענייני העולם, שגם הנהגת האדם בענייני העולם, בחיי היום-יום, תהיה מוארת באור התורה ומושפעת ממנה. שלא כדעת הסוברים שתורה לחוד וענייני העולם לחוד, ובבוא האדם לענייני העולם ינהג על-פי הנחות העולם ולא על-פי הוראות התורה.

(לקוטי תורה)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)