חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 י"ט באדר התשפ"א, 3/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'ויכולו' בליל שבת
פינת ההלכה והמנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1189 - כל המדורים ברצף
העמדה היהודית העקרונית
יש חדש
הגוף הגשמי נשאר בקיומו
אמת
כשיודעים – לא יודעים
סוד העושר
הקלקול והתיקון
אדם ומלאך
האסטרונומיה מוכיחה את הסדר ביקום
'ויכולו' בליל שבת

שאלה: מדוע אומרים את פרשת 'ויכולו' כמה פעמים בליל שבת?

תשובה:  אמרו חז"ל: "כל המתפלל ואומר 'ויכולו', מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, שנאמר 'ויכולו'; אל תקרי 'ויכולו' אלא ויכַלו, כלומר: הקב"ה והוא (המתפלל)".

אף-על-פי שאומרים 'ויכולו' בתפילת העמידה בלחש, המתפללים נוהגים לחזור ולומר 'ויכולו' אחרי התפילה, מכיוון שביום-טוב שחל להיות בשבת (כבחודש תשרי זה) אין אומרים זאת בתפילת העמידה, וכדי שלא לחלק בין שבת לשבת – נהגו לומר זאת בכל השבתות. וגם כדי להוציא ידי-חובה את מי שאינו יודע לומר זאת.

נוהגים לומר זאת כולם יחד ובעמידה, לפי שבזה אנו מעידים לקב"ה במעשה בראשית, והעדים צריכים להעיד בעמידה. גם יחיד המתפלל יחזור ויאמר 'ויכולו', וכן הוא גם על-פי האריז"ל. בעל התניא מוכיח מה'בית יוסף' ואחרים שצריך לומר זאת בעמידה גם ביחיד (לפי ה'משנה ברורה' יאמרנו לפחות בשניים, כשני עדים, ואם לאו – לא יכוון לעדות, אלא "כקורא בתורה". וב'ילקוט יוסף' כתב, שנכון שגם הנשים - שאינן בדין 'עדות' - יכוונו כך).

עם זה, צריך לחזור ולומר 'ויכולו' בפעם שלישית על הכוס בתחילת הקידוש לפני ברכת הגפן, כדי להוציא ידי חובה זו את בני-הבית הקטנים שעדיין לא אמרוהו. ולהרבה דעות טוב לעמוד גם בשעת אמירה זו.

מקורות: שבת קיט,ב. תוס' פסחים קו,א ד"ה זוכרהו. טושו"ע ושו"ע אדמו"ר הזקן ר"ס רסח, וסעיף ז (בשו"ע אדה"ז סי"ב), וסי' רעא ס"י (בשו"ע אדה"ז סי"ט) ונו"כ. משנה ברורה וכף החיים שם. פסקי תשובות שם, ילקוט יוסף סי' רסז-ח סט"ו-טז, ואשי ישראל פל"ו סכ"ד-כו וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)