חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:04 זריחה: 6:41 ז' בשבט התשפ"א, 20/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"ל"ג בעומר מוצלח ביותר"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 772 - כל המדורים ברצף
שליחותו של רשב"י
לידת ילד יהודי מביאה את הגאולה
"ל"ג בעומר מוצלח ביותר"
פרשת אמור
"ועל כרחך אתה חי"
מנהגי ליל הסדר / פרק יום ההולדת
ברכת נטילת-ידיים
הלכות ומנהגי חב"ד

לקראת ל"ג בעומר תש"ל כתב הרבי מכתב מיוחד "לכל התלמידים והתלמידות המשתתפים בפעולות יום הסגולה ל"ג בעומר", אולם הרבי ביקש לחלקו גם בין חיילי צה"ל ויהודים בכלל, וקבע כי תוכנו "לכל-אחד-ואחת שייך הוא" * הסיפור המלא, הוראות רבות ומפורטות שנלוו לו, והוראות מיוחדות בתשל"א ותשל"ב

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

נפתח בציטוט מסיום מכתבו של הרבי מי"ג באייר תש"ל למר שז"ר (אגרות קודש כרך כו עמ' שפג):

בהוקרה ובכבוד ובברכה לל"ג בעומר מוצלח ביותר, וכהוראת ופסק-דין התורה בפרשת יום זה – ועד להיעוד שבסיומו וחיתומו: ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות.

באותו יום כתב הרבי איגרת שפנייתה (אגרות-קודש שם עמ' שעח-שפב) "לכל התלמידים והתלמידות המשתתפים בפעולות יום הסגולה ל"ג בעומר". תוכנה של האיגרת: הצלחה בפעולותיהם והפקת לקח מתלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה: אהבת-ישראל בחיות ובשלמות הכי גדולה. ועוד: לנהוג כבוד גם במי שלא הגיע לעבודת ה' כדבעי.

כך פותח הרבי את המכתב:

בנועם קבלתי הידיעה על דבר הפעולות הנערכות בקשר עם יום הסגולה ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה. ויהי רצון שתהיינה בהצלחה רבה. והצלחה בזה, פירושה אשר פעולות אלו תכניסנה חיות [=חיוניות] וכוחות נוספים בהליכה מחיל אל חיל בלימוד תורתנו, תורת חיים, שהיא הוראה בחיים – חיי היום-יום בדרך חיים ראוים לשמם, לימוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, עליהן נאמר וחי בהם.

למכתב נלוו הרבה הערות ומראי-מקומות.

במכתב כללי-פרטי, נושא תאריך ט"ו אייר (שם עמ' שפה-ו), שנשלח לאנשים רבים (במצורף לאותו מכתב לתלמידים), כותב הרבי:

שלום וברכה!

מצורף בזה מכתבי ליום הסגולה – לל"ג בעומר,

שהרי תוכנו, לדעתי, לכל אחד ואחד שייך הוא, ובפרט על-פי דברי ישעיהו בנבואתו על דבר הגאולה וההכנה אליה בתקופת סיום הגלות המר והחושך הכפול ומכופל בו אנחנו נמצאים, אשר כל בניך – כל אחד ואחד מבני-ישראל הם תלמידי הוי'.

ובסגנון הידוע: יהי רצון שיפעלו הדברים בי ובהקוראים ובאופן שהורה רשב"י (אשר ל"ג בעומר הוא יום שמחתו) בחביבותא כו' וכתיב אהבתי אתכם אמר ה'.

בברכה

מ. שניאורסאהן.

"שייכות לי ולו ולכל היהודים"

בסגנון ישיר עוד יותר כותב הרבי למחרת ל"ג בעומר אל העסקן ר' אברהם פייגלין (מאוסטרליה) (אגרות קודש שם עמ' שצה):

מצורף-בזה העתק מכתבי הכללי לל"ג בעומר, שאף שנכתב במיוחד ליום סגולה זה ולתלמידים המשתתפים בפעולות דיום זה, אבל מובן שיש לתוכנו שייכות לי ולו ולכל היהודים כי כולם בכלל "בניך", בנים למקום, וכלשון הכתוב וכל בניך לימודי ה'. ובוודאי לדכוותיה לא נצרך לאריכות.

גם לתלמידות בנות כיתה ח' בכפר חב"ד כתב הרבי (שם עמ' שצד):

מצורף בזה מכתב כללי לל"ג בעומר, אשר בוודאי תקראנה אותו בשימת לב המתאימה ותעשינה התלוי בהן שתהיה השפעתו ניכרת בהנהגתן משך כל השנה כולה.

גם מבוגרי תלמידי בית הספר למלאכה מבקש הרבי (שם עמ' ת) "שבוודאי יקראו אותו בשימת לב המתאימה ויעשו התלוי בהם שתהיה השפעתו ניכרת במשך כל השנה בהנהגתם היומיומית, ובהשפעתם הם – בדיבור ובעיקר על-ידי דוגמא חיה – על כל סביבתם".

ולתלמידה שפנתה לרבי בשאלה כתב הרבי (שם עמ' שצט) בצרפו את המכתב הנ"ל: ..שתוכנם שייך לכל אחד ואחת מבני-ישראל, ותמצא בהם כמה עניינים השייכים לה.

מאמצים מיוחדים לפרסום המכתב

בחודש אייר תש"ל שהה בארץ הקודש הרה"ח ר' חיים הכהן גוטניק. ביקורו נוצל לשליחויות שונות בנושא 'מיהו יהודי'.

בשיחה טלפונית שקיים עם מזכירות הרבי נתבקש להעביר לרב אפרים וולף את הדברים הבאים ('ימי תמימים' כרך ד, עמ' 292), עליהם דיווח הרב וולף לרבי בי"ד אייר:

"הר"ח גוטניק הודיע לנו כי אמרו לו בטלפון, כי יצא אלינו מכתב אקספרס לקראת ל"ג בעומר ויש לארגן יחד עם [הרב ישראל] ליבוב להפיץ המכתב בכל תפוצות הארץ, ולקיים העניינים שבהמכתב".

חשיבות המכתב לבני הנוער היתה רבה כל-כך, וגם אחרי ל"ג בעומר בי"ט אייר נתקבלה ההוראה הבאה (שם עמ' 301):

"בקשר למכתב דל"ג בעומר לדאוג שזה יגיע לכל התלמידים בכל בתי-הספר ואפילו לא של חב"ד, ואולי על-ידי משרד החינוך, אז יהיה באופן רשמי.

"להתקשר עם חבר-הכנסת שלום לוין שהיה [=בשעתו בשנת תשי"ט] אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ויש לנצל השפעתו והוא יהיה שבע רצון לעזור... וכן אפשר על-ידי מר יוסף גולדשמיט שיעזור למרות שאינו מתעסק עתה בחינוך".

הפצה המונית

בהתאם לבקשת מזכירות הרבי "להכין הפצת המכתב ליום א' במירון ובירושלים ובקבר שמעון הצדיק, וכן בכל מקום שיש אסיפות גדולות ישתדלו להפיץ שם המכתב" (שם עמ' 297) – אכן דווח לאחר מכן (שם עמ' 299) כי "קיימו חלוקת המכתב במירון, בכותל המערבי, בקבר שמעון הצדיק ובמקומות שקיימו חגיגות תספורת לילדים, וכן במרכזי תחבורה שונים בארץ".

עידוד חיילי צה"ל

הרבי ביקש במיוחד לבקר את חיילי צה"ל ולעודדם, וכך נמסר במסר שהופץ בט"ז אייר בקשר להוראות-הטלפוניות שנתקבלו יום קודם לכן על-ידי המזכירות (שם עמ' 298-297):

"להכין שיוכלו להביא המכתב לתעלת סואץ ביחד עם מתנות יין משקה ומזונות, ושיורגש שזה יום-טוב, וכשיבואו לאנשי צבא, שיאמרו [להם] בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א שביום זה מדובר [בתורה] 'אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי שלום בארץ', וכפי שידוע מאדמו"ר הזקן לחיות עם הזמן, הרי זה כתוב בחלק הראשון של הפרשה, וכ"ק אד"ש מביא ברכתו שיקויים כך.

"להשתדל להיות בסואץ בל"ג בעומר ולדאוג לרישיון לזה, ולהזכיר על דבר מבצע תפילין וכן דברי אד"ש שאמר על הקשר בזה למלחמה".

ושוב מפרט:

"בייחוד להיות בסואץ וכן בשאר המקומות שיש בזה תועלת. למסור לחיילים בזמן אמירת 'לחיים' כי כ"ק אד"ש מאחל [להם] כל טוב".

באותם ימים כתב הרבי כמה איגרות לאישי שלטון וציבור. האגרות נשלחו במרוכז ליו"ר ועד כפר חב"ד דאז, הרב שלמה מיידנצ'יק. בשיחה טלפונית נתבקש הר"ש מיידנצ'יק שבאותה הזדמנות שבה יחלק את האיגרות לנמענים "ימסור להם המכתב דל"ג בעומר – באם זה לא מפריע לעניינים אחרים – ובטח זה לא מפריע". ועוד פרט: "בזמן שידבר עמם, יספר להם על-דבר הטלפון שהיה לעודד חיילים בל"ג בעומר זה, ושכ"ק אד"ש מעודדם ב'לחיים' ומשקה".

ועוד:

"לבקר אצל מר שז"ר בל"ג בעומר ולמסור לו שהיתה בקשה ושליחות בכל הנ"ל, ולהביא לו המכתב עם "לחיים" בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א" [על אופן ביצוע השליחות, ראה שם עמ' 299-298].

"לאריק שרון . . יש להיות אצלו ולמסור לו על השליחות שדובר בטלפון, ולהיות אצלו בל"ג בעומר ולמסור לו על דבר ההוראה להיות בסואץ במיוחד, ולמסור לו ברכת כ"ק אד"ש, ושכ"ק אד"ש ביקש שיבקרו אותו למסור לו הנ"ל".

ולסיום, עסקני חב"ד נתבקשו כי:

"עתה יש לטפל בענייני ל"ג בעומר בעיקר".

פרסום נרחב בעיתונות

מתחילת המבצע היתה ההוראה לפרסם הדבר (עמ' 297): "להכין הדרוש טכנית בנוגע לעיתונות שיפרסמו מזה, לא להכניס המכתב בכסף בכדי שעיתונים אחרים לא תהיה [=להם] תרעומת...", ובכלל לפרסם את בקשתו של הרבי בכלל, ולעידוד חיילים במיוחד.

דיווחים על ביצוע המשימה ראה 'ימי תמימים' שם עמ' 297, 299, 303. בין השאר נמסר:

"המכתב פורסם היום ב'שערים', וחלקו ב'הצופה', ור"ש אבידור מסכים להדפיסו ב'פנים אל פנים' בשבוע זה. בינתיים הודפסו 30,000 [טופסי ה]מכתבים לפי הצורך ידפיסו עוד".

ביקורים במחנות צה"ל

קטעים מתוך הדיווחים על המבצע:

"מכפר חב"ד נסעו.. לצפון וביקרו ברמת הגולן ובמוצבי הצבא, וקבוצה שנייה ביקרה בעמק בית שאן ועמק הירדן בצד הצפוני. לדרום יצאו 3 קבוצות... אחת מהן הגיעה לתעלת סואץ...

"לבקעת הירדן נסעו מצא"ח בירושלים.. הם ביקרו במוצבי הצבא בבקעת הירדן הדרומי.

"במחנות של חיל-האויר ובסיסי צבא במרכז הארץ נסעו האברכים מנחלת הר חב"ד וקריית גת.

"כמו כן יצאו אברכים מכפר חב"ד לחיילים במקומות האיסוף שלהם, בתל אביב וברכבות וכדומה.

"הקבוצה של אברכים מנחלת הר חב"ד ביקרה בבסיסי חיל האוויר שבסביבתם.. ושהו שם משך כל היום.

"קבוצה של אברכים מתענ"ך ביקרה במחנה שבסביבתם.

"כל הקבוצות הנ"ל חילקו משקה ומזונות ורובן חילקו שי – ספר תהילים קטן, והניחו תפילין עם החיילים. לדברי כולם עבר המבצע במחנות בהצלחה רבה, ודברי כ"ק אדמו"ר שליט"א נתקבלו יפה, וחולקו מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א" ('ימי תמימים' עמ' 298, 299).

זכות העברת המכתב לארץ

בל"ג בעומר עצמו כותב הרבי אל אחת העסקניות החשובות (שם עמ' שצ – שצא) מרת נ. שייווער, שהיתה לה הזכות להיות ממקימי בתי-ספר למלאכה בכפר-חב"ד, ואשר בהשגחה פרטית נסעה באותם ימים לביקור בארצנו-הקדושה, וממילא היתה זו שהעבירה לארץ הקודש את נוסח המכתב שממנו הודפסו המכתבים לחלוקה ופרסום ברחבי הארץ (כאן ציטוטים ב'תרגום חופשי'):

שמחתי במיוחד שהיתה זו הזדמנות ב"השגחה פרטית" לבקש ממך לקחת פנייה לנוער היהודי בכל מקום...

בנוסף לכך שמחתי שעל-יד כך [=השליחות של העברת המכתב] נתאפשרה הגעת המכתב בזמן לארץ-ישראל, ועוד קודם השבת קיבלתי ידיעה טלפונית משם שזה הגיע, הודפס ושוגר, כך שזה יגיע לתעודתו, לל"ג בעומר.

ויהי רצון שגם בכך תהיה הצלחה, והדבר יוסיף גם בזכויותייך, מכיוון שלקחת חלק בכך. ובין הברכות תתברכי בכך שיהיו לך הרבה הזדמנויות לעשות טוב למען הנוער ולמען יהודים בכלל.

ואכן בדיווח הטלפוני של הרב וולף ('ימי תמימים' שם עמ' 296) נאמר:

"הגב' שייבר הגיעה והביאה את המכתב המתוקן. מסרנו את זה מיד להדפסה וזה יוגמר היום אי"ה ויועבר לכל חלקי הארץ, לחלוקה".

"ר"ש מיידנציק" – דיווח הרב וולף בכ"ב אייר (שם עמ' 3049) – "פגש את הגב' שייבר והיא אמרה לו שרואה לעצמה זכות גדולה שזכתה להביא מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לל"ג בעומר לארץ-הקודש" (וראה עוד שם עמ' 31).

השתתפות "בהוצאות האכילה ושתייה"

בעניין ל"ג בעומר תשל"א כתב הרבי לרה"ח ר' משה-יצחק העכט מניו-הייבן:

ת"ח ת"ח [=תשואות-חן תשואות-חן] על הבשו[רות] ט[ובות]. ומהעקריות בהם – שעושים פאראד ביום ההילולא דרשב"י, ובוודאי יעשנו בהרחבה וכמדובר להשלוחים לאוסטרליא יח[יו] בפתיחת הדרך דרשב"י – גיין [=לילך] מלכתחילה אריבער.

וכאן מוסיף הרבי:

ומצורף בזה השתתפותי בההוצאות בהאכילה ושתי[ה] שיתנו להמשתתפים ויברכו לפניהם ולאחריהם – י"פ [=י' פעמים] ופרצת – פעניס – אזכיר על הציון.

לנצל ל"ג בעומר ככל האפשר ובתוקף גדול

לקראת ל"ג בעומר תשל"ב נמסרה ההוראה הטלפונית הבאה ('ימי תמימים' כרך ה' – נמצא בדפוס – באדיבות המערכת), שרשם הרב וולף בח"י אייר:

"בשיחת הטלפון מאמש, הורו לנצל ככל האפשר ובתוקף הכי גדול את יום הל"ג בעומר. למסור לר' ישראל לייבוב [=יו"ר צאגו"ח] שישתתפו במחצית ההוצאות [=מזכירות הרבי תשתתף במחצית ההוצאות של פעילות ל"ג בעומר]. לדבר על דבר ל"ג בעומר במקום שאפשר, כל אחד בסביבה שלו, ובעניין כמופת הייתי לרבים, ושלא צריך להתבייש בלבוש היהודי, ולהדגיש המדובר ב[=ערב] י"א ניסן על-דבר כמופת הייתי לרבים ולעשות ככל האפשרי...

"הורו לסדר צילומים מכל המקומות בהם פעלו בל"ג בעומר" (לגבי פרסום עניין "כמופת.. לרבים" ציין הר"א וולף: "מסרתי העניין לר' ישראל לייבוב, בנחלת הר חב"ד לבני ר' דוב וולף, ולר' אברהם חנוך גליצנשטיין בירושלים").

בל"ג בעומר עצמו ("בשיחת הטלפון"): "הורו לכתוב מכתב דחוף מפרטי הפעולות בל"ג בעומר, כל אחד לחוד, או כולם יחד".

הרב וולף מציין "מסרתי [את הדברים] לר"י לייבוב וקיבל על עצמו [לטפל בהנ"ל]".


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)