חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:04 זריחה: 6:23 י"א בניסן התש"פ, 5/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרה אדומה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע 1122 - כל המדורים ברצף
יום של התעלות
יש חדש
הנשיא הוא הכול
פרה אדומה
איפה הגלויה
שליחות בבנגלדש
והיו מלכים אומנייך
כך בדיוק יהיה
התוועדות ג' בתמוז ששינתה חיים
תחנון ביום הילולא

השלם הוא בעל-המום

"ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול" (במדבר יט,ב). אם יש אדם בישראל הסבור שאין בו מום, שהוא כליל השלמות, משמע שלא עלה עליו עול מלכות שמים, ולכן אינו יודע כמה רבים מומיו.

 (החוזה מלובלין)

בלי עול אחרים

אין ברייה כשרה לשמש מכשיר לטהרה אלא אם-כן עדיין לא עלה עליה עול של אחרים, עול החיים, ושעדיין לא דבקו בה סיגים חיצוניים ופסולת מן החברה ומהסביבה.

(הרב שלמה-יוסף זוין)

חיזוק האמונה

"תבוא פרה ותכפר על העגל" (רש"י). חטא העגל נבע מחוסר אמונה, וכתשובת המשקל ניתנה לבני-ישראל מצוות פרה אדומה, שהיא חוקה, מצווה בלי טעם, וקיומה הוא רק בתוקף האמונה.

(רבי יצחק מוורקה)

הפרה מכפרת על העגל

קריאת פרשת פרה חלה כמעט תמיד בפרשת כי תישא, העוסקת במעשה העגל, כדי שהפרה האדומה תכפר על חטא העגל.

(עיטורי תורה)

שתי שערות וחוט שערה

"פרה אדומה תמימה – שתהא תמימה באדמימות, שאם היו בה שתי שערות שחורות פסולה" (רש"י). תמימות של פרה אדומה נפסלת בשתי שערות, אבל בתמימות הנפש, התמימות של "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", אפילו חוט שערה אחד פוסל.

(חידושי הרי"ם)

דבר והיפוכו

יש עוד מצוות רבות שאין התורה נותנת עליהן כל טעם, כמו איסור אכילת חזיר, שעטנז ועוד, ואף-על-פי-כן לא נאמר "חוקת" אלא בפרה אדומה בלבד. לפי שמצווה זו יש בה דבר והיפוכו – הפרה האדומה "מטהרת טמאים ומטמאת טהורים".

(יבין שמועה)

סם חיים

אף בתורה מוצאים אותו דבר מופלא שקיים בפרה אדומה. מבחינה מסויימת אף התורה פעמים "מטהרת טמאים ומטמאת טהורים", שכן "זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם של מוות".

(רבי דוד מללוב)

למעלה מגדרי השכל

מצוות רבות הן למעלה מהשגתנו ואין אנו מבינים את טעם קיומן, אלא ששם הדבר נובע מקוצר שכלנו ודעתנו. שונה החוקה של פרה אדומה, שהיא בכלל למעלה מכל גדר של שכל. זהו שנאמר במדרש: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", זו פרה.

(לקוטי שיחות)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)