חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י' בתמוז התשפ"א, 20/6/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

סדר לבישת הבגדים / רגל ישרה בקדיש / ראיית הרבי בחלום
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות 698 - כל המדורים ברצף
ניצחיות נרות חנוכה באה מקיום המצוות במסירות נפש
מקץ – תזכורת על קץ הגלות!
חנוכה מאיר ושמח
חב"ד ונתניה
פרשת מקץ
סדר לבישת הבגדים / רגל ישרה בקדיש / ראיית הרבי בחלום
הלכות ומנהגי חב"ד

בגדי כהונה וקדימה לטלית-קטן

ב'התקשרות' גיליון קה (עמ' 18 הערה 25), הביא משיחת ש"פ פקודי-שקלים תשמ"א (הנחת הת' בלתי מוגה ס"ט), שה'בן חמש למקרא' רואה 'מעשים שבכל יום' שמקדימים לבישת המכנסיים, כדין בגדי כהונה1.

מאידך, בספר מאסף לכל המחנות סי' ב ס"ק ה הביא מנהגים שונים בסדר לבישת הבגדים [לאחר כיסוי הראש], כשמנהג האשכנזים ללבוש את המכנסיים קודם ואילו מנהג החסידים ללבוש את הכתונת קודם, וכן נפוץ גם כיום בין אנ"ש, ורבים מקדימים אפילו את הטלית-קטן.

ושמעתי בשם זקני התמימים [דליובאוויטש]2, שעיקר הטעם מפני הטלית-קטן – שיסירוהו באחרונה. ולפי זה אפשר לנהוג באופן שלא יסתור לדברי כ"ק אדמו"ר: יפשוט קודם החולצה (כנגד הכתונת) ואחר-כך המכנסיים והבגד שתחתיהם, ואחר-כך הטלית-קטן והבגד החוצץ שתחתיו. נמצא שהלבושים שהיו בכהנים פושטים ככהן, ואלה שלא היו אצלם, כטלית-קטן והבגדים התחתונים, יסירם באופן שיאחר את פשיטת הטלית-קטן ויקדים את לבישתו.

הרב שלום דובער פרידלנד, ישיבת תומכי תמימים, ברינוא, צרפת

______________

1)    ומציין בזה לסדר הלבשת גופו הק' דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ימי מלך ח"ג עמ' 1057 [כסדר הלבשת תכריכין בכלל – גשר החיים פ"י ס"ב, נטעי גבריאל אבילות ח"א פמ"ו סי"ב, ומנהגנו בס' דרכי חסד עמ' מט]. וכן (בקשר ללבישה) מסכת דרך ארץ רבה פ"י, זוטא פ"ח. 'כתבי ר' אייזיק' (שווי, ברוקלין תש"נ) עמ' קמא.

2)    וכן הביא בס' פסקי תשובות סי' ב ס"ד משו"ת תורת יקותיאל סי' ח ושו"ת שרגא המאיר ח"א סי' כד, שהנהגה זו היא עפ"י מש"כ בס' אור צדיקים [למהר"ם פאפארש, מחשובי גורי האריז"ל ומסדר כתביו לדפוס] סי' א, שיקדים הטלית קטן לפני בתי הירכיים (כן הביא שם טעם נוסף, כדי לשנות ממנהג הלבשת תכריכים שמקדימים המכנסיים כנ"ל. אך כיוון שהוא ע"פ סדר בגדי כהונה צ"ע לומר כן).

'רגל ישרה' בקדיש

בקשר למה שנדפס בגיליון תרצ"ג עמ' 19, אודות המנהג הרווח לעמוד "רגל ישרה" באמירת קדיש, ש"כנראה [נהוג] בכל העדות" – כתב לנו הרב מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת 'כיסא רחמים' בבני-ברק:

"אין צריך לעמוד ברגל ישרה בקדיש. כך מנהגנו" [-יהודי תוניס וג'רבה].

* * *

ראיית דמות הרבי בחלום

כדאי לצרף למה שנדפס בנושא בגיליונות תרפ"א עמ' 16 ותרפ"ד עמ' 19, את המופיע בס' 'לשמע אזן' להרה"ח ר' זלמן דוכמן ע"ה, ס"ע קמה, שהרה"ח ר' הענדל עלקין ע"ה מסמרגון סיפר לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, כאשר ראה את הרבי (מהורש"ב נ"ע) בחלום, ואמר לו אדמו"ר מהוריי"צ:

"יש בקבלה אצל חסידים בכל דור, שכאשר הם רואים בחלום את הרביים שלהם, הם עושים 'יומא טבא לרבנן' [=התוועדות] עבור חלום כזה".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)