חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:01 זריחה: 6:28 ז' בניסן התש"פ, 1/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תשובה חלקית
פינת ההלכה

שאלה: האם מועילה תשובה הנעשית רק על מקצת העברות?

תשובה: בדרך כלל מבינים (וכן משמע ברמב"ם) שמשמעות התשובה היא החלטה בלב שהאדם לא יחזור לחטוא את החטא שבו נכשל. אמנם בעל התניא מחדש, שהתשובה היא קבלת-עול מלכות-שמים כללית: "שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצות המלך חס-ושלום, הן במצוות עשה הן במצוות לא-תעשה".

אם עבר האדם אפילו על מצווה אחת, פרק מעליו את עול המצוות בכלל, כי יש בזה לא רק העברה בפועל, אלא מה שעומד מאחוריה - קלות-דעתו כלפי ציווי ה', "אין פחד אלוקים לנגד עיניו". לכן כשהוא עושה תשובה, עליו קודם-כול לקבל את העול מחדש. רק כאשר האדם מתקן את סיבת החטא, יכול הוא להיות בטוח שלא יחזור לסורו.

עם זה, התשובה נעשית בכוחו של הבורא, שהוא אין-סופי. לכן היא אפשרית ומתקבלת בכל המצבים ובכל הזמנים. "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים... ואומר (ירמיה יז,יג): 'מקווה ישראל ה'' - מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש-ברוך-הוא מטהר את ישראל". רבי עקיבא רומז בדבריו, שכשם שהמקווה יכול לטהר גם מקצת טומאה, אם חלה על האדם טומאה אחרת שאותה אין בכוח המקווה לטהר, ובכל-זאת נטהר הוא על-ידי טבילתו מטומאה קלה שעליו, כך גם בענייננו: כשיהודי שב ומבקש מה' שיכפר לו עתה רק על העוונות המעיקים לו ביותר, גם אז "הקדוש-ברוך הוא מטהר את ישראל", ואחר-כך הקב"ה מסייע לו, בבחינת "מצווה גוררת מצווה", להיפטר מכל עוונותיו, כי "הבא ליטהר – מסייעים אותו".

מקורות: יומא פה,ב. משנה ברכות ספ"ג. שבת קד,א. רמב"ם פ"ב מהל' תשובה ה"ב. תניא, אגרת התשובה פ"א. שיעורים בספר התניא (בלה"ק) ח"ג עמ' 1133. לקוטי שיחות כרך יז עמ' 180.


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)