חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:05 זריחה: 6:41 ח' בשבט התשפ"א, 21/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ימי חנוכה שמחים ומאירים
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 647 - כל המדורים ברצף
"ועל הניסים" גם בזמן הזה
ימי חנוכה שמחים ומאירים
חנוכה
הלכות ומנהגי חב"ד

בהתבטאות נדירה אומר הרבי, "לדולר זה, הקשור גם ב'דמי חנוכה', יתלוו כל הדברים הטובים וכל הברכות התלויות בי" * על הפעילות בימי החנוכה עד שנת תשל"ד ומאותה שנה והלאה * יו"ר צאגו"ח הרב לייבוב מבקש מאנ"ש להאזין להקלטה משיחת הרבי ומזרז לשלוח אל הרבי דו"ח על הפעילות * שביבים וניצוצות לחנוכה

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בנר ה' דחנוכה תשמ"ט שיגר 'המרכז לענייני חינוך' לרבים מהשלוחים (כנראה לשלוחים הראשיים במדינות) מכתב שבסופו נאמר: "בטח תמסרו תוכן מכתב זה לכל השלוחים והצריכים לזה שבפיקוחו, למענהו התכוף אנו מחכים, בשם הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל."

הסעיפים הראשונים במכתב נוגעים ל'מבצע חנוכה', ונאמר בהם כדלהלן:

"א) בטח סידרו מסיבות לאנשים נשים וטף במשך ימי חנוכה, כולל הדלקת נרות חנוכה במקומות פומביים וכדומה,

ב) כמו בשנים הקודמות מבקשים מכל אחד ואחד מכם לשלוח לנו התמונות ודו"חים מהנ"ל בהקדם הכי אפשרי...".

התוועדויות חסידיות בחנוכה

את פעילותם של חסידי חב"ד בחנוכה ניתן לחלק לשתי תקופות – עד שנת תשל"ד וממנה והלאה.

בשנים הראשונות היה החג מוקדש בעיקר לפעילות ב'חוצה' שבפנים. רק בשלב מאוחר יותר הושם הדגש העיקרי על פעילות עם 'חוצה שבחוצה'.

וכך, בשנים הראשוניות אנחנו מוצאים את הרבי מעורר ומזרז לחלק 'דמי חנוכה' לתלמידי המוסדות וללומדי דא"ח, "לסדר התוועדויות חסידויות בכל יום מימי החנוכה ולהזכיר בכל פעם איזה עניין מרבינו הזקן" (תשכ"ג); השתתפות במגבית י"ט כסלו עד (זאת) חנוכה וכדומה.

מכתב ששולח הרבי אל השד"ר הרה"ח ר' אברהם פאריז (כ"ד בכסלו תשט"ז) נחתם במילים הבאות:

און גייענדיק איצטער צו די טעג פון [=ובהיכנסנו עתה לימי] חנוכה, שהדין בהם שמוסיף והולך און מאַכען ליכטיג [=ולהאיר] אפילו ע[ל] פ[תח] ביתו מבחוץ, יהיה אור ומאור החסידות מוסיף והולך בכל מוסדות חב"ד – שבכל מקום ובמוסדות וכפר-חב"ד הנ"ל, עד שנזכה לקיום היעוד דלילה כיום יאיר.

'דמי חנוכה' לאח

כ"ח בכסלו תשי"ט, ליל נר ה' דחנוכה. הרבי אומר שיחה לתלמידי הישיבה ולאחר מכן מחלק 'דמי חנוכה'. בין הנוכחים היה הת' (הרה"ח ר') ראובן דונין (ז"ל). באותו ערב הוא נזכר בבקשתו של אחיו הת' (הרה"ח ר') אברהם שיחי', שהיה לו חלק בקירובו שלו למאור שבתורה – שיבקש מהרבי 'דמי חנוכה' גם בעבורו. אך כשבירר את העניין נודע לו שהרבי מקפיד מאוד לתת רק למי שנוכחים בגופם כאן, וכי לא נהוג לבקש בעבור אחרים. ראובן קיבל את הדברים והחליט שלא לבקש בעבור אחיו. וראה זה פלא, כשניגש אל הרבי, הושיט לו הרבי 'דמי חנוכה' בשבילו, וכעבור רגע מסר לו 'דמי חנוכה' נוספים באומרו: "זה עבור אחיך אברהם!". כל זאת בלא שהוציא מילה מפיו (נרשם מפי הרה"ח ר' אברהם שיחי' דונין).

'דמי חנוכה' ו"כל הדברים הטובים"

הנה דברים שהשמיע הרבי בהתוועדות שבת-קודש פרשת מקץ תשל"א:

ממילא מכריזים: כל אחד שיקנה 'מניה' – של ה'חברה' שנוסדה לחיזוק השכונה קראון-הייטס – יקבל דולר, אחד מהדולרים שאעניק, ולדולר זה יתלוו כל הדברים הטובים, וכל הברכות התלויות בי ובפרט בהימצאנו בימי החנוכה – הרי זה קשור, אפוא גם ב'דמי חנוכה'... ועל-ידי-זה יומשכו כל הברכות לכל אחד ואחד מהם.

מנהג ישראל תורה

בשנת תשל"ג כתב הרבי מכתבים מיוחדים: הראשון הוא מכתב-כללי – "אל בני ובנות ישראל בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו" (איגרות-קודש, כרך כח, עמ' נו-ס). המכתב השני פנה "להתלמידים ולהתלמידות ה' עליהן יחיו" (שם עמ' סא- סב). מכתב זה נחתם בשורה הבאה:

כמנהג ישראל – אשר גם מנהג ישראל תורה הוא – מצורף בזה מעות חנוכה.

מכתב כללי-פרטי נוסף שלח הרבי באותה שנה לחיילי צה"ל (שם עמ' עב-עג) ובו מבואר הלקח לאנשי הצבא מימי חנוכה.

ומכתב נוסף (שפורסם אשתקד במדור זה) ובו ביאור מנהג נתינת 'מעות חנוכה' לילדים והלקח המופק מעניין זה.

יגעת – ומצאת!

ילדים רבים הביעו את תודתם לרבי על 'דמי חנוכה' שקיבלו משמו של הרבי. למקצתם השיב הרבי במכתב תשובה. כך כתב הרבי (איגרות-קודש, כרך כח) בכ' באדר א' תשל"ג "אל התלמידים שי' ואל התלמידות תחיינה בית-הספר עקיבא, נאשוויל, טענסי":

בנועם קבלתי המכתבים שלכם, המאשרים קבלת ה'מעות חנוכה'. ובמיוחד נהניתי לקרוא החלטתכם הטובה להוסיף בתורה ובעבודה ובגמילות-חסדים. והרי יש הבטחה בכל דבר טוב: יגעת – ומצאת... בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.

"להשכיחם תורתך" גם היום

במכתב נוסף לשני תלמידים – "התלמידים מרדכי ונחום שי' צוקער" (נכתב כבר בי"ג בטבת; שם, עמ' פא-ב) – כותב הרבי: "בנועם קיבלתי המכתבים שלכם בקשר עם מעות חנוכה...". הרבי מסביר שגם עתה יש מי שרוצים "להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך" אך יהודי אינו מתחשב בכך ועושה את שלו, וה' מסייעו.

הרבי מציין שוב את המנהג לתת 'דמי חנוכה' וכותב "שיש בזה גם-כן כמה וכמה לימודים ורמזים". הוא מפנה למכתבו המיוחד שנכתב בנר שמיני (כנ"ל). "והתקווה שתקראו אותו בשימת לב באופן שיביא למעשה בפועל בהנהגה טובה ומתאימה בכל יום ויום...".

תודה ותביעה

אל"מ צורי דיווח לרבי במכתב בשם כל חיילי וקציני רמת-הגולן על הביקור שערכו אנשי חב"ד ברמת-הגולן בימי החנוכה ופעולתם, לצד דברי התרשמות שלו ושל חייליו. הרבי משיב לו מכתב תשובה (איגרות-קודש כרך כח, עמ' קא-קב) ובין השאר כותב לו: "ותודה רבה על נחת-רוח הרב אשר גרם לי במכתבו זה".

עוד תובע הרבי במכתבו שהרושם שהותיר ביקורם של החסידים יתבטא בקיום מצוות מעשיות יום-יומיות.

"שבכל בית יהודי ידליקו נרות חנוכה"

אולם המפנה הגדול של 'מבצע חנוכה' – בארץ-הקודש ובמיוחד ברחבי העולם כולו – החל בשנת תשל"ד, כפי שניתן להתרשם מהחוזר שהופץ בין אנ"ש. החוזר קורא לציבור החסידים להתגייס להצלחת המבצע, ולמעשה מתווה את רוב כיווני הפעולה המוכרים לנו כיום: חיילי צה"ל, אלמנות המלחמה (מלחמת יום-הכיפורים שזה עתה תמה), כינוסי ילדים ונוער, ועוד.

"בכל מוצב צבאי להדליק נרות חנוכה"

הוראה מיוחדת, שהוגדרה "הוראת שעה", נתקבלה בחנוכה תשל"ד – שכל ילדי וילדות ישראל ידליקו בעצמם נרות חנוכה. הנה חלק מדיווח (משנת תשל"ד) שהוכנס אל הרבי על-ידי הרה"ח הרב אפרים וולף ז"ל, ששהה באותה עת בחצר הרבי ודיווח על המבצע מהארץ. הדיווח מתייחס בעיקר לפעילות עם חיילי צה"ל וילדי ישראל:

"קיבלנו דולר מיד הרבי"

ביום חמישי, ב' בטבת תשל"ד, דיווח אחד התמימים ששהה ב-770 (הת' משה-ניסן וולבובסקי) לחברו בארץ-הקודש ת"ו:

"אחרי ההתוועדות הפתאומית אתמול, קיבלנו מיד הרבי דולר – האם גם אתם בארץ-הקודש קיבלתם דולרים או לירות?

"היתה התוועדות מאד שמחה, הרבי רמז שיצפצפו ואמר שכל מי שהלך ב'מבצע חנוכה' יגיד לחיים... כידוע לך שמי שקיבל [=דולר מהרבי] היו רק אלו שעבדו בשני הימים האחרונים של חנוכה...".

'כובשים' את ניו-יורק

בחורף תשל"ד דיווח הת' שרגא-פייביש שיחי' זלמנוב לחבריו באה"ק על הפעילות הנמרצת עם נציגי ישראל והמוסדות הישראלים בניו-יורק שהתקיימה בימי החנוכה:

"..כאן ב"ה מתחילים לנוח מ'מבצע חנוכה', הקיפו הפעם את כולם; אני נסעתי ל"סוכנות", קונסוליה, אלמנות, משלחת, או"ם וכו'... התחלנו גם עם קשרים עם הסטודנטים הישראליים...

"במשך 'מבצע חנוכה' ביקרתי במשרדי אל-על כאן...

"..כאשר נסעתי לקונסליה היינו חמישה בחורים. מטעמי ביטחון נלווה אלינו איש ביטחון שהתנהג מאוד בסדר, פשוט בכל משרד ומשרד הוא הציג אותנו כאנשי חב"ד שבאו לזכות יהודים בהדלקת נרות חנוכה וכן למסור מכתב מיוחד מהאדמו"ר מליובאוויטש. בקיצור, זה עשה רושם חזק. כן הייתי גם במשלחת הביטחון (הממוקמת במקום אחר) וגם שם השמירה לא-קטנה וגם שם – ובכלל בכל המוסדות הישראליים בניו-יורק – היתה הצלחה גדולה. ביקרנו גם אצל אלמנות צה"ל השוהות בניו-יורק (חמש במספר). את הרשימה והכתובות השגתי ממש ב'השגחה פרטית'... יכול להיות גם שיהיה המשך לקשרים עם הסטודנטים כתוצאה מהפעילות בחנוכה.

"למעשה בכל בוקר יצאתי ובערב שבתי. בארבעת הימים האחרונים של חנוכה היתה לי מכונית צמודה, על גגה חנוכייה ורמקולים וכו' וכך 'כבשנו' (הישראליים) שלושה אזורים בניו-יורק, כמו את קווינס... הדבר היה לשיחת היום: אתה פוגש ישראלי בבית והוא אומר לך כבר קיבלתי ברחוב, בקונסוליה, במשלחת-הביטחון, בחנות וכו'.

"ביום רביעי, א' דחנוכה שודר גם ברדיו 'כאן ישראל' על המבצע... זה החדיר את הנושא וזה עזר... עברנו גם ביותר מחמישים חנויות שבבעלות ישראלים, ושם הדליקו ברבים נר חנוכה; בנמל-התעופה, באל-על הדליקו גם-כן ברבים כל יום נר חנוכה וגם על בתי-המלון לא פסחנו. כמדומני שבשבעה בתי-מלון הדליקו נרות חנוכה וכן חילקנו את המכתבים של הרבי...".

הקונסול התערב

דרך אגב, בקשר למסופר בדיווח של הרב וולף על הנסיעה לסיני – כדאי לצטט דבר המובא במכתבו של הת' שרגא-פייביש זלמנוב:

"כאשר הייתי אצל הקונסול מר ריבלין הוא סיפר לי שהוא קיבל טלפון מהרב חודוקוב, שביקש ממנו לפעול בארץ, שייתנו רשות לאנ"ש לנסוע לסיני, והוא אף הראה לי מברק ששיגר לארץ בנושא זה".

"מוסיף והולך ואור"

בכ"ו בכסלו תשל"ה כתב הרבי (ככל הנראה בקשר לפעולה הקשורה ב'מבצע חנוכה'):

שיהי[ה] בהצלחה רבה

נת[קבל] ות[שואת] ח[ן]

ויה[י] ר[צון] שיהא מוסיף והולך ואור.

בשנת תשל"ו קיבלו צעירי-אגודת-חב"ד המרכזית בניו-יורק מענה מהרבי, בקשר ל'מבצע חנוכה':

"נת[קבל] ות[שואת] ח[ן] ודבר בעתו כו' מחרת זאת חנוכה אזכיר ע[ל] הצ[יון].

גומרים את ההלל

בחודש כסלו תשל"ז התחיל הרב אברהם סטאון לפרסם ביטאון 'בולעטין' מטעם בית-הכנסת שבו הוא משמש ברבנות בפלטבוש. הוא הכניס דוגמה אל הרבי וביקש את ברכתו הק'. זו נתקבלה כדלהלן:

נת[קבל] ות[שואת] ח[ן].

כדאי הי[ה] להדגיש שבכל יום דחנוכה אומרים הלל שלם ושרק בעוד 13 ימים בשנה אומרים הנ"ל כו'!

ואולי כדאי להוסיף הנ"ל בדרשתו וכו'.

רצוי וטוב...

יו"ר צעירי אגודת חב"ד באה"ק, הרה"ח הרב ישראל לייבוב ז"ל, שיגר לסניפים מכתב בד' בטבת תשל"ה:

"לכבוד הנהלת סניפי צאגו"ח באה"ק ת"ו

"שלום וברכה!

"ב'זאת חנוכה' היתה התוועדות והיה שידור בכפר-חב"ד. בשיחה טלפונית אתמול נמסר לנו, שרצוי וטוב שכל אנ"ש ישמעו את השיחה מההקלטה (טייפ) כי השיחה נוגעת לפועל.

"כן נצטווינו לשלוח הכי דחוף את הדו"חים מפעולות חנוכה בפרטיות. על-כן אנא לשלוח דחוף הדו"ח לכ"ק אדמו"ר שליט"א ואלינו – העתק...".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)