חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:31 זריחה: 6:32 ז' בתשרי התשפ"א, 25/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הצעירה לפני הבכירה
פינת ההלכה ומנהג

מדורים נוספים
שיחת השבוע 988 - כל המדורים ברצף
יד אחת מכבה והשנייה שופכת שמן
בציפייה לגאולה
יש חדש
מקור הביטחון של לאה
פרנסה
שיח צדיקים
לא נפרדו
בלי פשרות
קול פנימי ציווה: לעזור לעם היהודי
הצעירה לפני הבכירה

שאלה: יש הנמנעים מלהשיא את הבנים והבנות הצעירים יותר קודם שהבוגרים מהם נישאו. האם יש למנהג זה תוקף הלכתי?

תשובה: אכן, בדברי חז"ל בכמה מקומות מוכח שיש למנהג זה תוקף. כנראה, הלימוד הוא ממה שיעקב אבינו לא שלל את טענת לבן: "לא ייעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה". הכול מודים שאין בזה איסור מן הדין, אלא עניין של מוסר ודרך-ארץ לפני אח ואחות בכירים.

מצד דרך-ארץ, בת צעירה לא תינשא לפני אחותה הבכירה (והמנהג להקל לפני אחיה). כמו-כן אחים יינשאו לפי סדר שנותיהם. נחלקו הדעות בדבר נישואי אח צעיר לפני אחותו הבכירה. עניין זה נוהג גם באחיות ובאחים שהם רק מאב אחד או מאם אחת, ואפילו כשההורה המשותף כבר אינו בחיים.

אבל רבים סבורים שההקפדה היא רק על הנישואין עצמם, ואין חשש לעסוק בשידוך ואף לערוך 'תנאים' של אח או אחות צעירים.

הפוסקים האחרונים הקלו בזה במצבים מסויימים: כשאינם גרים במדינה אחת; כשהבכיר מסכים; כשהבכיר אינו הולך בדרך התורה; כשהצעירים כבר הגיעו לפרקם; או בשעת הדחק. ויש מקילים בזה בכל מקום שיש צורך קצת. ומכל-מקום ראוי שיעשו זאת על-פי הוראת בית-דין של שלושה, וכמו-כן שהמחילה תיעשה לפני שלושה אנשים.

הרבי מליובאוויטש כתב שעצם המחילה היא בבחינת סגולה טובה למוחל, לזכות לשידוך טוב. הוא יעץ בדרך-כלל שההורים יבקשו את מחילת הבכירה ולאחר מכן, עוד קודם הפרסום על השידוך, יפקידו הצעירה, חתנה המיועד והוריה מתנת חתונה בעבור הבכירה; לערוך את קישורי-ה'תנאים' של הצעירה "ללא רעש", ושלא למהר כל-כך בזמן החתונה; ובינתיים לעסוק במרץ בחיפוש שידוך מתאים לבכירה. ובבנים יש מקום להקל יותר.

מקורות: רשב"ם ב"ב קכ,א. תוד"ה והלכתא, קדושין נב,א. ב"ח וש"ך יו"ד סו"ס רמד. שו"ת: אגרות משה אה"ע ח"ב סי' א. מנחת יצחק ח"ח סי' קכה. שערי הלכה ומנהג אה"ע עמ' עח-פא ומקדש מלך ח"ג עמ' נב-ג. דרכי חיים ושלום אות תתרמג. הנשואין כהלכתם פ"א סמ"ד-מט וש"נ. וראה תורה שלמה כאן אות עז.


   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)