חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 ו' בשבט התשפ"א, 19/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גילוי בחינת "משיח" שבכל אחד
משיח וגאולה בפרשה

מדורים נוספים
התקשרות 570 - כל המדורים ברצף
המרגלים של משה ושל יהושע - שני אופנים בבירור העולם
גילוי בחינת "משיח" שבכל אחד
הוקשה כל התורה לתפילין
פרשת שלח
"וכל מעשיך יהיו לשם שמים"
טעות בקריאת-התורה * נגיעה בתינוק בלילה * אימוץ ילדים * ברכה על הציצית
סדר התפילה לבנות * אופן העברת הפתיל בטלית-גדול

על-ידי מילוי השליחות ובמיוחד על-ידי הפצת פנימיות התורה

שליחותו של כל אחד ואחד מישראל (מצד בחינת משה שבכל אחד ואחד) ללמוד וללמד תורה, ובלשון המשנה (בהמשך ל"משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו'") - "והעמידו תלמידים הרבה".

וכמדובר לאחרונה על-דבר צו ודרישת השעה - להרבות בייסוד שיעורי תורה ברבים, על-ידי זה שכל אחד ואחד (אנשים נשים וטף, כל חד וחד לפום שיעורא דיליה) ייסד שיעור בתורה ויהיה בעצמו ה"מגיד שיעור", ומה טוב - לעשרה מישראל... וכל המרבה הרי זה משובח.

ועוד וגם זה עיקר - שעל-ידי לימוד התורה ממהרים ומזרזים ומביאים בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה, כמו שכתוב "ציון במשפט תפדה", דקאי על הלכות התורה, "אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשניות", וכיוון ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", שפירושו (לא רק שבכל יום הוא מחכה שסוף כל סוף יבוא, אלא) שיבוא כל יום, היום ממש, בעיצומם של ארבעים יום הראשונים - אזי הלוחות הראשונים הם בשלימותם, "חרות על הלוחות", "חירות מן גליות", ועד לחירות ממצרים שלפני מתן-תורה.

ויהי-רצון שעל-ידי קיום השליחות דמשה שבכל אחד ואחד בהעניין ד"העמידו תלמידים הרבה" נזכה תיכף ומיד ממש להשליחות ד"שלח נא ביד תשלח", "גואלם לעתיד", משיח צדקנו - דיש לומר, שבקשתו של משה רבינו ("שלח נא ביד תשלח") נתקיימה על-ידי זה שמשיח מדבר מתוך גרונו (על-דרך ש"שכינה מדברת מתוך גרונו"), ואילו זכו להיכנס לארץ על-ידי משה רבנו היתה הכניסה לארץ באופן שאין אחריה גלות, אלא כיוון שנתערבו עניינים בלתי רצויים כו', תהיה הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, "גואל ראשון הוא גואל אחרון" - אבל תיכף ומיד ממש.

ויש להוסיף בהשייכות ד"שלח לך" למשיח - ש"שליח" בתוספת יו"ד בגימטריא "משיח", שבזה מרומז שעל-ידי עבודת השליחות בכל עשר כוחות נפשו, ובפרט על-ידי השליחות דהפצת התורה באופן ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה", מתגלה ה"משיח" שבכל אחד ואחד מישראל, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח צדקנו, בחינה היחידה הכללית, ועד לביאת משיח צדקנו בפועל ממש.

ובפרט על-ידי ההוספה בהפצת המעיינות (דפנימיות התורה) חוצה, בחינת היחידה שבתורה... שעל-ידי זה ממהרים ומזרזים ופועלים תיכף קיום הבטחתו של משיח שכאשר יפוצו מעינותיך חוצה אתי מר דא מלכא משיחא.

(משיחת שבת-קודש פרשת שלח, מברכים החודש תמוז ה'תש"נ;
 'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תש"נ, כרך ג, עמ' 361-359)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)