חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:37 זריחה: 6:11 ט"ו באדר התשפ"א, 27/2/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"אם אין אני לי - מי לי"
פרקי אבות

מדורים נוספים
התקשרות 569 - כל המדורים ברצף
קבלת-עול כללית ולאחריה הקפדה על כל פרט ופרט
זוכים ל"בהעלותך את הנרות", כפשוטו!
נגלה וחסידות בשבת-קודש
פרשת בהעלותך
"אם אין אני לי - מי לי"
קריאת התוכחה * תחנון * נשמת * ענינים שבצניעות * אבל בשבת
הלכות ומנהגי חב"ד

הוא היה אומר אם אין אני לי - מי לי, וכשאני לעצמי - מה אני, ואם לא עכשיו - אימתי (פרק א משנה יד)

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:

אם אין אני לי - אם אין אני זוכה לעצמי מי יזכה בשבילי. וכשאני לעצמי - ואפילו זכיתי לעצמי, מה הוא הזכות הזה, ובמה נחשב הוא, כנגד מה שאני חייב לעשות. ואם לא עכשיו - בעולם-הזה. אימתי - כי אחר המוות אי-אפשר לזכות עוד. פירוש אחר, אם לא עכשיו - בימי הבחרות. אימתי - שמא בימי הזקנה לא יעלה לידי.

פירוש כ"ק אדמו"ר:

במשנה י"ב הזהירנו הילל לקרב גם את ה"בריות" לתורה, ובהמשך לזה באות שלוש הוראות אלו:

"אם אין אני לי, מי לי" - החובה על כל אחד לעשות בעבודה הנ"ל בעצמו. ודאי שגם בלעדו ייעשו העניינים הצריכים להיעשות, אבל אם הוא לא ייטול חלק בזה, יאבד את הזכות.

"וכשאני לעצמי, מה אני" - אף כי הוא בעצמו חייב לעסוק בזה, לא יעמיד הכל על דעתו, אלא יתייעץ עם אחרים.

"ואם לא עכשיו, אימתי" - לא ידחה עבודה זו לכשיתפנה מעסקיו לאחר זמן, שהרי ייתכן שלאחר זמן כבר יהיה מאוחר מדי לעזור לזולתו.

* * *

מצינו שלהילל יש שייכות מיוחדת לעניין החינוך, כדמוכח ממאמר רז"ל, "שמונים תלמידים היו לו להילל הזקן", ורז"ל הפליגו בשבחו של ה"קטן שבכולן" (רבן יוחנן בן זכאי).

ועל-פי זה יש לומר, ששלוש ההוראות שבמשנתנו מתייחסות לחינוך התלמידים.

"אם אין אני לי, מי לי" - הרב צריך ללמוד בעצמו עם תלמידיו, ואינו רשאי להסתמך על "מתורגמן" וכיוצא בזה שימסור ויסביר דבריו לשומעי לקחו. וכפי שמצינו אצל משה, רבן של כל ישראל, שלמד בעצמו עם כל ישראל, ולא הסתמך על זה שאהרון או בניו או הזקנים ילמדו עמם.

"וכשאני לעצמי, מה אני" - אין הרב רשאי לומר די בזה שהוא בעצמו לומד עם תלמידיו, אלא עליו לחנך את תלמידיו באופן כזה שגם הם יתנהגו כמותו. וכפי שמצינו גם-כן במשה, שלאחר שלמד עם אהרון ובניו והזקנים, למדו הם עם כל ישראל.

"ואם לא עכשיו, אימתי" - אם לא יחנך המחנך את תלמידיו "עכשיו", בימי הנערות והבחרות, "אימתי" - כי לאחר שיגדלו יהיה הדבר קשה ביותר.

* * *

"אם אין אני לי" - "אני" רומז לעצמותו יתברך, שלמעלה מסדר השתלשלות. וזה נמשך אחר כך בסדר השתלשלות, ובסדר דמלמעלה למטה:

"מי לי" - "מי" הוא ספירת הבינה.

"וכשאני לעצמי, מה אני" - "מה" רומז לז"א.

"ואם לא עכשיו, אימתי" - רומז לספירת המלכות, דהרי גדר הזמן שייך רק בספירת המלכות. וגם: "אימתי" הוא מלשון אימה ויראה, וידוע שיראה שייכת לספירת המלכות.

(מהתוועדות שבת קודש פרשת שמיני תשל"ז; ביאורים לפרקי אבות כרך א (א-ה), עמ' 72-74 - בלתי מוגה)


 
תגובות
1.
מהמם
הלל-26/11/09 18:59

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)