חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:43 ט"ו בתמוז התש"פ, 7/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שמן זית
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 946 - כל המדורים ברצף
אל תבלבלו אותי עם עובדות
בציפייה לגאולה
יש חדש
להתגבר על ה'נחש' ולגלות את 'משיח'
שמן זית
עזות דקדושה
מגרש מול ההר
הדרך לאהבת הבורא
שיר שהוא תפילה
שינה בטלית-קטן

התורה ביד משה

"ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור" (שמות כז,כ). "שמן" – רומז לתורה; "זך" בגימטרייה 27, והן כ"ב אותיות הא"ב וחמש האותיות הכפולות (מנצפ"ך). "ויקחו אליך שמן זית זך", מכאן רמז שכל התורה, ובכלל זה האותיות מנצפ"ך, נמסרה למשה והיא נחשבת שלו - "אליך".

(אור התורה)

הטוב הטמון

שמן רומז לטוב המצוי בכל אחד ואחד מישראל, גם הפשוט ביותר. נאמר בספרים שמכל דבר אפשר להוציא שמן, ומכאן שגם ביהודי הנחות ביותר יש טוב. את השמן הביאו למשה, אף שהעלאת הנרות הייתה על-ידי אהרן הכוהן. לפי שעל-ידי ההתקשרות למשה, שהוא ראש אלפי ישראל, מתעורר הטוב שבכל אחד ואחד מישראל, ומשה עושה מזה "כתית למאור", שמן משובח ומובחר.

(ספר המאמרים קונטרסים)

תמיד למעלה

מדוע נמשלו ישראל לזית? אלא כל המשקין מתערבבים זה בזה, והשמן אינו מתערב אלא עומד. כך ישראל אינם מתערבים עם הגויים. דבר אחר, כל המשקין אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון, אבל השמן, אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם, הוא למעלה מהם. כן ישראל, בשעה שהם עושים רצונו של מקום, הם ניצבים למעלה משאר האומות.

(שמות רבה)

כתיתת התאוות

"כתית למאור" - אם רוצה אדם להגיע לבחינת 'מאור', ליהנות מזיו אור השכינה, עליו להיות בבחינת "כתית" - לכתוש ולכתות את התאוות והמידות הרעות שבקרבו.

(רבי משה מקוברין)

מהמרירות לאור

הזית הוא מר, כמאמר רז"ל (עירובין יח): "יהיו מזונותיי מרורין כזית", והוא רומז לבחינת החושך והמרירות של יצר הרע. לכן הזית משכח לימוד של שבעים שנה (הוריות יג), כי השכחה היא מעולם הקליפות והרע. אך על-ידי כתישת הזית, כלומר, כאשר כופים את יצר הרע ומתגברים עליו, מתגלה בחינת השמן, שהיא בחינת החכמה.

(תורה אור)

קבלת-עול

שמן רומז לחכמה. אם עבודת האדם היא עבודה שכלית בלבד, בבחינת 'שמן זית', הוא מגיע לבחינת "זך" - פנימיות החכמה; אבל אם עבודתו היא בבחינת "כתית" – עבודה של קבלת עול מלכות שמים - מגיעים לבחינת "למאור", שזו דרגה נעלית ביותר, בחינת המאור, מקור האור.

(ספר המאמרים תש"ד)

כתישה עצמית

על-ידי "כתית", התבטלות וכתישה עצמית, מגיעים לבחינת מאור שבתורה. לימוד התורה צריך להיות בביטול ומתוך הנחת עצמותו של הלומד. עליו לדעת ולהכיר שהוא לומד את חכמתו ורצונו יתברך, ולא זו בלבד שהוא לומד בהתמדה ושקידה, אלא שמסלק את עצמו בסילוק אמיתי, שכל חפצו יהיה אך ורק בתורת ה' וישעבד שכלו לגמרי מכול וכול.

(אדמו"ר הזקן)

כדאי לעמול

"כתית למאור" (שמות כז,כ). מפרש רש"י: "ולא כתית למנחות". על התורה נאמר שאין היא מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. בשביל התורה צריכים להתכתת ולהתייגע, אבל "למנחות", לנוחות, אין צורך ב'כתית'; היגיעה והעמל אינם כדאיים בעבור חיי שעה.

(חוט זהב)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)