חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:34 זריחה: 5:59 כ"ז באב התשפ"א, 5/8/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אשרי חלקם של המשתתפים ב'מבצע פורים'
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
קריאה של חיבה
לציית ולהתברך
מדוע אסתר לא שאלה רב?
אשרי חלקם של המשתתפים ב'מבצע פורים'
הכוח היהודי לפעול טהרה
הלכות ומנהגי חב"ד

להתוועדות פורים תשל"א נכנס הרבי באיחור ופתח ודיווח על חזרתם בשלום של החסידים שנסעו לבקר את חיילי צה"ל המגינים על עם הקודש בארץ-הקודש * הרבי ביקש דיווחים לפני המבצע ולא פחות גם עם סיומו * בתשל"ו עורר את חב"ד באנגליה להירתם למבצע פורים * ההוראות בשנת תשל"ה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

למה איחר הרבי להיכנס להתוועדות פורים תשל"א

להתוועדות פורים תשל"א נכנס הרבי באיחור של כמה דקות. ואז פתח ואמר בהתרגשות ובקול חנוק מבכי ('תורת מנחם' כרך סג עמ' 239 ואילך), כי האיחור הוא בהשגחה-פרטית:

ובינתיים הגיעתני ידיעה מארץ הקודש בנוגע לאלו שנסעו לתעלת סואץ להעניק משלוח מנות ליהודים שנמצאים שם המגינים על עם הקודש בארץ-הקודש, וגם הניחו תפילין עם כולם, ואלו שבלאו-הכי מניחים תפילין הניחו הפעם ב"הידור" של "ברוב עם הדרת מלך", וסייעו בידם לאפשר את הפעולה הנ"ל בכל האופנים, ובטוח הוא הקב"ה שיקיים הבטחתו ש"ראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ויהיה זה בחסד וברחמים, ועד לאופן של "אורה ושמחה וששון ויקר" וכבסיום "כן תהיה לנו".

בח' אדר תשל"א דיווח הרב אפרים וולף לרבי (ימי תמימים כרך ' עמ' 129): "בעניין מבצע משלוח מנות לחיילים סוכם הדבר עם אנשי הצבא והוזמנו 10,000 מנות ואי"ה בפורים יתקיים המבצע, ועתה אנו עורכים רישום פעילים מאנ"ש להשתתף בנסיעות למחנות הצבא".

במכתב נוסף מאותו יום (שם עמ' 131-130) מתמלל הרא"ל את דברי הרב חדקוב בשיחה הטלפונית:

1) במכתבים המצורפים למשלוח מנות שיכתבו פורים, שנת כי תשא את ראש בני ישראל.

2) שהפעילים יילכו בבגדי צבא, והעניין צריך להעשות בפורמט גדול ואין חשוב לכמות המנה, ולתת המנות לכל הדרגות ולכל החיילים, ולא לעשות פרסומת לפני המבצע.

3) להעניק משלוחי-המנות בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א. לדבר בכלל בענין פורים, ולהזכיר (לא בשם כ"ק אד"ש, כי זה תפקיד הרבנות הצבאית), בענין קיום מצות משלוח מנות וכפי שנוהגים עם בני הנוער.

4) נדרשים פרטים בקשר לאוירון וסידור נסיעת האברכים למחנות הצבא, לאיזה איזורים וכיוונים נוסעים.

5) הנוסעים יטלו עמם מגילות אסתר במדה ויהיה צורך בדבר.

בימי י"א וי"ב אדר דיווח הרא"ו על מכשולים ובעיות במהלך ההכנות ל"מבצע" (שם עמ' 132-131) ועם סיום המבצע כתב בי"ז אדר (שם עמ' 133): "מבצע משלוח מנות עבר לפי כל הדיווחים בהצלחה, ועשה רושם גדול וטוב מאד בארץ-הקודש".

ולמרות שהודיע, כי "אנו מניחים כי מכל מקום שלחו דו"ח לכ"ק אדמו"ר שליט"א, מכיון שאין לנו הדו"חות בידינו לשלוח פרטים" (שם) –  התבקש למחרת היום (שם עמ' 134) "לדווח בפרטיות בקשר למבצע משלוח מנות כולל דיווח על ההכנות למבצע ומה שיותר פרטים ובמדוייק".

רא"ו הכין דיווח "בקשר להכנות למבצע" נרשם ונשלח בכ' אדר (שם עמ' 135) במקביל לדיווח של הרב ישראל לייבוב (פורסם בשעתו ב'התקשרות' גיליון קלט עמודים 14-11).

בארכיון צא"ח ירושלים נמצא העמוד הבא, שבשוליו כותב הרא"ח גליצנשטיין לעמיתו הר"ט בלוי "לפרסם תוכן הנ"ל בפרסום רב בכל ריכוזי אנ"ש ונשי ובנות חב"ד". מכאן הועברה הנחייה: "נא לצרף תוכן הנ"ל לבתי הכנסת ולוועד הפעולה (אולי לצלם ולהכניס לדואר?) או אולי לטלפן".

בכ"א אדר ראשון תשל"ו כותב הרבי לר' זלמן יפה (תרגום חופשי ב'כפר חב"ד' גיליון 1137 עמ' 19): "עתה לקראת שבת מברכים אדר שני, הנני בטוח שאתה מתקדם במלוא הכוח בהכנות למבצע פורים עם כל הענפים האפשריים שלו".

אשרי חלקם וגדול זכותם

ואשרי חלקם וגדול זכותם של כל המתעסקים ב"מבצע פורים", ובפרט אלו שנסעו לפינה נדחת עוד לפני השבת, כדי להביא את שמחת פורים אצל היהודים שנמצאים במקום רחוק ביותר.. וכמו-כן בנוגע לאלו שנוסעים למקומות שונים מיד לאחרי צאת השבת... שיעסקו בזה באופן של "שטורעם" ובהצלחה רבה ומופלגה, למעלה מן המשוער לגמרי.

דברים אלו השמיע הרבי בהתוועדות שבת קודש פרשת זכור תשמ"ג ('התוועדויות תשמ"ג' כרך ב' עמ' 1059).

לפני-כן הקדים הרבי:

ולכל לראש – ענין שהזמן גרמא – "מבצע פורים": לעשות "שטורעם" בכל מקום ומקום שידו מגעת אודות קיום כל עניני הפורים בשלימותן ובמילואן. ויהי-רצון שכל הפעולות בזה יהיו בהצלחה רבה ומופלגה, ובאופן שלמעלה ממדידה והגבלה – "עד דלא ידע".

ספרים וכתבי-יד כ"משלוח מנות"

אצל כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ מצינו שקיבל ספרים כ"משלוח מנות". גם אצל כבוד קדושת אדמו"ר נשיא-דורינו היו אחדים שנהגו להעניק לרבי כתבי-יד מרבותינו נשיאינו – הרה"ח ר' זאב הכהן כ"ץ – מדי פורים.

פעילות עם אלמנות ויתומי צה"ל

פעילות מיוחדת קיימה מרת שפרה גולומבוביץ עם אלמנות ויתומי חללי מערכות ישראל. הרבי העניק לכך תשומת לב מיוחדת – ראה דיווח מיום י"א אדר תשל"א (שם עמ' 134): אם הגיעו המכתבים [שכתב הרבי] לאלמנות ששלחו ל[רבי באמצעות ה]גב' שפרה גולמבוביץ?... הגב' גולומבוביץ שתכתוב מיד [דיווח] על-דבר המבצע עם האלמנות בפרטי פרטיות.

בכ"א אדר תשל"א (שם עמ' 140) מובאת השאלה [ששאל הרבי]:

"מה שמע מיידנצ'יק מהאלופים בשעה שנתן להם משלוח מנות?

"לפרסם תוכן הנ"ל

"בפרסום רב בכל ריכוזי אנ"ש

"ונשי ובנות חב"ד

                                                                        חנוך".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)