חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:02 זריחה: 6:42 ה' בשבט התשפ"א, 18/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ובלכתך בדרך
פינת ההלכה ומנהג

שאלה: אילו דברים מלבד תפילת הדרך יש בהם סגולה לשמירה בדרך?

תשובה: על כמה מצוות אמרו חז"ל שיש בהן, נוסף על עיקרן - מילוי רצון הבורא, גם סגולה לשמירה על האדם, ובפרט בדרך. נזכיר את מקצתן:

צדקה: טוב לתת צדקה לפני היציאה לדרך, שנאמר (תהילים פה,יד) "צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו".

ליווי: אמרו חז"ל: "כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר - אינו ניזוק (המתלווה, היוצא לדרך - רש"י)". מצות 'לוויה' נאמרה במקורה באורח. רבנו בחיי כתב "היא גמר המצווה באכסניא, ותכלית השכר", והרמב"ם כתב ש"שכר הליווי מרובה מן הכול". משמעותה בפשטות היא לשמור על האורח, לכוונו לדרך הנכונה, ולכבדו, בכך שמראים לו שההתעניינות בטובתו נמשכת גם בלכתו מאיתנו. פנימיות העניין היא, שעל-ידי שמכבדים את 'צלם אלוקים' שבאדם, ממשיכים את השכינה שתתחבר אליו, תלווהו ותשמור עליו כל הדרך.

תורה: בלימוד התורה חייבים בכל רגע פנוי, כפי שאנו אומרים בקריאת-שמע (דברים ו,ז. יא,יט): "ודיברת בם: בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך". ואכן בענייננו אמרו חז"ל:  "המהלך בדרך ואין עמו לוויה - יעסוק בתורה, שנאמר (משלי א,ט) 'כי לווית-חן הם לראשך'". יש לזכור, שזכות התורה "מגינה ומצילה" יותר מכל המצוות. חשוב לשנן דברי-תורה בעל-פה, כגון פרקי תנ"ך, משניות ותניא. כדאי גם להכין ספרים או חוברות בפורמט כיס, כדי ללמוד בהם.

הרבי מליובאוויטש הציע סגולה לשמירה - שיהיו במכונית: סידור, תהילים, תניא וקופת-צדקה, וללמוד בהם מפעם לפעם. כמו-כן כדאי שיהיה במכונית חומר-הסברה בנושאי יהדות, כדי לתיתו לאנשים שפוגשים בדרך.

מקורות: סוטה כא,א. מו,ב. תענית י,ב. זוהר ח"א קד, א-ב. רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב-ג. רבנו בחיי בראשית כא,לג. דרכי משה וסמ"ע חו"מ סי' תכו. נתיבות עולם, נתיב גמ"ח פ"ה. שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' קי ס"ט. כף החיים שם ס"ג, מנהג ישראל תורה שם, ושמירת הגוף והנפש סי' צז, וש"נ. שערי הל' ומנהג ח"ג סי' טו. לקוטי שיחות כרך כה עמ' 75.


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)