חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:26 זריחה: 6:35 י"א בתשרי התשפ"א, 29/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לאן נעלמו השוטרים?
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1549 - כל המדורים ברצף
האנשים שנאלצים לעבוד בשבת
יש חדש
נחמה מהקב"ה בלבד
יציאה למלחמה
נשק התפילה
אני לדודי
זעקה ומענה
לאן נעלמו השוטרים?
מאחורי הקלעים של 'עמוס 2'
עקירת עץ פרי

שלוש פעמים ביום אנו מתפללים: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה". התפילה הזאת מבקשת את מה שהובטח לנו בנבואת ישעיה (א,כו): "וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה". כלומר, אנו מצפים שבזמן הגאולה ישובו השופטים והיועצים האמיתיים של עם ישראל, כפי שהיו 'בראשונה' ו'בתחילה'.

הפסוק והתפילה מדברים על שופטים ויועצים, אבל היכן השוטרים? התורה מצווה (דברים טז,יח): "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ". שופטים הם הדיינים הפוסקים פסקי הלכות לעם ישראל, ושוטרים תפקידם לכפות את בעלי הדין לקיים את פסק השופט (כפי שרש"י מפרש שם). מדוע אין השוטרים מוזכרים בייעודי הגאולה ובמקומם מופיעים 'יועצים'?

יועצים במקום שוטרים

התשובה בפשטות היא שבזמן הגאולה לא יזדקקו עוד לשוטרים, מכיוון שלעתיד לבוא יתבטל הרע ויסולק יצר הרע (כמו שנאמר: "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"). הכול יצייתו לשופטים ולא יזדקקו לכפיית השוטרים. וכך הרד"ק מפרש (ישעיה שם): "זה יהיה בימות המשיח שיִכלו הרשעים כולם ושארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב".

אך למעשה החידוש בזמן הגאולה אינו בהפיכת השוטרים למיותרים, אלא בכניסתם של ה'יועצים' תחתיהם. אם בזמן הזה מערכת המשפט מורכבת משופטים ומשוטרים, לעתיד לבוא היא תהיה בנויה משופטים ומיועצים.

ההבדל בין שופט ליועץ הוא שהשופט עומד מעל הנשפט וגוזר עליו פסק הלכה, בלי התחשבות ברצונו ובמידת הבנתו. הנשפט חייב לקיים את דינו של השופט בין שהדברים מתקבלים על דעתו בין לאו. לעומתו, היועץ מדבר עם האדם כשווה אל שווה, ונותן לו עצה שהשומע עצמו מבין ומרגיש שהיא טובה בעבורו.

ויש בזה מה שאין בזה: יתרונו של היועץ, שהשומע מקבל טוב יותר את העצה והיא חודרת עמוק יותר לפנימיותו. ואולם לשופט יש יתרון, שדבריו מתקבלים מתוך סמכות עליונה, כמי שהקב"ה נתן לו כוח לפסוק את דבר התורה, והאדם מתבטל ומקיים את הוראתו מתוך קבלת עול.

שופטים ונביאים

חלוקה דומה קיימת בין דברי תורה לדברי נבואה. התורה, בעצם מהותה, היא חכמתו ורצונו של הקב"ה. גם כשירדה למטה ונתלבשה במושגי העולם הזה, היא נשארת למעלה מהבריאה ולמעלה משכלו המוגבל של אדם. לעומתה, הנבואה, אף שהיא דבר ה', אשר "גָלָה סודו אל עבדיו הנביאים" (עמוס ג,ז), בכל-זאת היא נקלטת בדעתו ובשכלו של הנביא, והיא גם צריכה להתגלות בדיבור (קול גשמי), וגם תוכנה קשור ל"דברים העתידים להיות בעולם" (כדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק י הלכה ג).

ועל כך נאמר: "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". בבוא הגאולה תחזור השלמות של השופטים, פוסקי דיני התורה, והיועצים, הם הנביאים. ובראש ובראשונה משיח צדקנו עצמו, שיהיה הן רב הן נביא.

ההכנה לזה נעשית גם לפני הגאולה, ובעיקר בזמננו, בעומדנו ברגעים האחרונים שלפני הגאולה. ה'שופטייך' וה'יועצייך' הם רבותינו נשיאינו, שמלמדים תורה (גילוי פנימיות התורה) ויועצים עצות בענייני תורה ויראת שמים, עד עניינים גשמיים – שזה עניין הנביאים; ועד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא" (ראו ספר השיחות ה'תנש"א כרך ב, עמ' 780).


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)