חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 ו' בשבט התשפ"א, 19/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

משלשלים הטלית על הראש, ומתפללים
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1151 - כל המדורים ברצף
מטרת הגלות – קידושין נעלים יותר לעתיד
משיח מחכה בחוסר-סבלנות
משלשלים הטלית על הראש, ומתפללים
פרשת דברים
הלכות ומנהגי חב"ד

"ביד רוטטת, ובלב מורתח", תאר הרה"ח ר' אלכסנדר בן-נון את מלאכת רישום חוויותיו מביקוריו בחצרות קודשנו * לפלא גדול שמאז חזרתו לאה"ק ת"ו הפסיק הכתיבה", כתב לו הרבי * מה השיב הרבי על תלונתו בקשר לקשיים בתפילה?  * ומהו הכלל החסר שהוסיף הרבי לרשימת עשרת הכללים בחינוך? * רשימה ראשונה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

במדור זה בגיליון א'קמו, הובאה סקירה מיוחדת על דמות מרתקת, הרה"ח ר' אלכסנדר זושיא בן־נון (עת"ר־תשמ"א), שהיה תלמיד ישיבת תומכי תמימים ברוסיה, עלה ארצה, ובשנת תש"ב הקים מוסד לנוער בשם 'ביתנו' ברעננה אותו ניהל בהצלחה יחד עם רעייתו מרת ציפורה במשך 38 שנים.

עשרות מכתבים זכה ר' אלכסנדר לקבל מהרבי, רובם באו כבר בדפוס בסדרת אגרות קודש ובכרכי לקוטי שיחות ועוד. כעת אנו מוסיפים להביא רשימות מרתקות ומסמכים בפרסום ראשון על דמותו המיוחדת.

"ובהכירי את אביו שי' מקודם לכן מתוך מכתבים ועתה גם נפגשנו פנים־אל־פנים"... כך כתב הרבי לבנו של ר' אלכסנדר בן נון, אורי צבי, בכ"ה מרחשוון תשכ"ג ('אגרות קודש' כרך כב עמ' שנו־ז).

ובהמשך ליחידות כתב הרבי לר' אלכסנדר אגרת מיוחדת (כאן בפרסום ראשון):

ב"ה, י"א טבת תשכ"ג

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת הקדש מו"ה [אלכסנדר זוסיא שי' וזוגתו מרת צפורה תחי']

שלום וברכה!

לפלא גדול שמאז חזרתו לאה"ק ת"ו הפסיק הכתיבה והפלא גדול עוד יותר כשהגיעוני מאנ"ש שי' אשר מסר תוכן שיחתנו והצליח בזה וכו' וכו' — והרי בודאי עוד ידיו נטוי' וכהוראת ימי חנוכה להוסיף אור מיום ליום בעניני תורה אור המושפע ממאור שבתורה תורת החסידות ועניני'. ובטח ימלא בהזדמנות הבאה, וכן זוגתו תחי' בעניני' היא, והרי גם זה מענין חנוכה, בסגנון חז"ל שאף הן היו באותו הנס.

מצו"ב מכתבי לבנם שי' [=אורי צבי – נדפס ב'אגרות קודש' כרך כב עמ' שפז־ח]. ומה טוב אם תהי' הזדמנות למסור תוכן הנ"ל גם לבנם הבכור שי', שהרי כאו"א באיזה מסגרת חיים שיהי' –  הנהו חייל בצבאות ה', וחלים עליו כל תנאים האמורים וכדברי חכמים במשנתם, למה קדמה שמע לוהי' אם שמוע וכו' כדי שיקבל עליו עומ"ש [עול־מלכות־שמים] תחלה וכו'.

ומובן שכוונתי ג"כ – באם ימצא לנכון –  לתוספת הסברה מצדם וע"פ ידיעת הורים בילדיהם שיחיו.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בכל האמור, חי"ק.

פעמיים נסע החסיד רבי אלכסנדר בן-נון לרבי. לחודש תשרי תשכ"ג ובקיץ תשכ"ט. את רשמיו מהביקור הראשון סיכם לעצמו, כאשר לפני כן מקדים הוא בראש הרשימה: "ביד רוטטת, ובלב מורתח. חסיד אחד . . א.ב."... וחותם את שמו: "א. בן-נון רעננה. תלמיד תו"ת".

בחינוך אין כללים

תוכן אחת היחידויות התפרסם בספר 'שערי חינוך' (הוצאת היכל מנחם, תשס"ז, עמ' רלא), מפי הרה"ח ר' אברהם מייזליש (ז"ל): "ר' אלכסנדר בן נון ע"ה, ששימש כמפקח ארצי בבתי הספר של 'רשת אהלי יוסף יצחק', היה ביחידות אצל הרבי, וכתב לרבי עשרה כללים בחינוך, לפי מיטב ידיעתו בתחום. הרבי עבר על הכללים, ואמר: "חסר כאן כלל נוסף!! –  חסר כאן הכלל שבחינוך אין כללים".

בג' מרחשוון תשכ"ג, במהלך ה'יחידות', הציג ר' אלכסנדר בפני הרבי, את הקושי בעבודת התפילה. את תוכן הדברים סיפר למחנך הדגול, הרה"ח ר' אהרן מרדכי זילברשטרום אשר על־פי זכרונו נדפסו הדברים ('היכל מנחם' כרך ב' עמ' רט־רי):

שאלה: "איני מצליח להתפלל כדבעי – "עס דאוונט זיך ניט".

כ"ק אדמו"ר שליט"א: [הגביה עיניו הק', הביט על השואל ואמר לו בתמיהה]: ר' אלכסנדר, מה פירוש הדברים "עם דאוונט זיך ניט"? – הרי נאמר "הליכות עולם לו", ישנם בכך שלשה פירושים:

א) הליכות עולם –לו, שמביאים לו להעולם –ממשיכים אלוקות בעולם על־ידי תורה.

ב) הליכות עולם שמוליכים את העולם לו ית' – על־ידי מצוות.

ג) הליכות עולם שהולכים מהעולם לו ית' – ע"י תפילה.

 משלשלים הטלית על הראש (מען נעמט דעם טלית איבער'ן קאפ"), נעמדים ליד הקיר, ואז מצליחים להתפלל ("יעמאלט דאוונט זיך"). בשבוע הבא אי"ה – מכתביו של ר' אלכסנדר בן-נון ובהם רשמי ביקורו בחצרות קודשנו.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)