חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:31 זריחה: 6:32 ו' בתשרי התשפ"א, 24/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נפילת אפים
פינת ההלכה ומנהג

שאלה: מה משמעותה של 'נפילת אפיים' וכיצד יש לקיימה?

תשובה: כתבו הפוסקים: "עיקר 'נפילת אפים' הוא מנהג שנהגו בו כל ישראל מימות עולם". אברהם נפל על פניו כשנתבשר בלידת יצחק. כל ישראל נפלו על פניהם כששרתה השכינה במשכן. משה ואהרון נפלו על פניהם בחטא המרגלים, שלוש פעמים בשעת מחלוקת קורח ועדתו, וכן במעשה 'מי מריבה'. כך עשו יהושע בן-נון, דוד המלך, וכל העם במעשה אליהו בהר-הכרמל. בחסידות חב"ד מבואר שנפילת אפיים היא מסירת-הנפש והביטול המוחלט ביותר כלפי הקב"ה.

המנהג המקורי היה ליפול עם הפנים על הארץ, אולם אסור לעשות זאת על רצפת אבנים אלא במקדש בלבד. ואם לא מצמידים את הפנים בקרקע אלא מטים על הצד, מותר אפילו על רצפת אבנים. בדורותינו לא נהגו ליפול על הפנים ממש, אלא רק מכסים את הפנים בבגד או בטלית כסימן, אלא למנהג האשכנזים בימים נוראים שמשתחווים על הקרקע, ואז אכן חייבים לכסות את הפנים.

על-פי הקבלה נפילת אפיים נעשית בישיבה. נהגו להטות על צד שמאל, ובשחרית, כשהתפילין בצד שמאל, מטים על יד ימין. שליח-הציבור, העומד מימין הארון, טוב שיטה ראשו מעט כלפי הארון.

על-פי הקבלה אומרים בשעת נפילת אפיים "אליך ה' נפשי אשא" (תהילים כה). מכיוון שיש סכנה כשאומרים זאת ללא כוונה, לכן נמנעו מלאמרו בקהילות אשכנז, ואומרים במקומו את פרק ו. בקהילות ספרד אומרים "נפשי אשא", אך אין מכסים את הפנים, מאותה סיבה. למנהג חב"ד מכסים את הפנים וגם אומרים את המזמור.

לאחר נפילת אפיים מגביהים את הראש ומתחננים מעט בישיבה, ואחר-כך קמים וממשיכים בתחינה.

מקורות: בראשית יז,ג.יז. ויקרא ט,כד. במדבר יד,ה. טז,ד.כב.יז,י.כ,ו. יהושע ז,ו. שופטים יג,כ. מלכים-א יח,לט. דברי הימים-א, כא,טז. ב"מ נט,ב. זהר ח"ג קכ,ב. רמב"ם הל' ע"ז פ"ו ה"ו-ז ובכס"מ. רבנו בחיי במדבר טז,כב. שו"ת הריב"ש סימן תיב. טושו"ע או"ח סי' קלא, ונו"כ. שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"א-ב. לקוטי-תורה דברים דף לב,ג.

תיקון למדור זה בגיליון הקודם: על-פי הרמ"א די לאכול משהו ולשתות משהו בין בשר לדגים.


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)