חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:39 זריחה: 6:28 א' בתשרי התשפ"א, 19/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המאחר, האם ימתין / פתקים בכותל
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1019- כל המדורים ברצף
"ועשו לי מקדש" - בכוחו של משה רבינו
גם כשיבוא משיח – תישאר השנה מעוברת!
מהני מילי מעלייתא
פרשת תרומה
הלכות ומנהגי חב"ד
מנהגי הבדלה
המאחר, האם ימתין / פתקים בכותל

המאחר, אם יתחיל שמונה עשרה עם הש"ץ

בספרי 'בירורי מנהגים – סדר היום והלילה' עמ' 126 עסקתי בשאלה זו, והזכרתי את הקצות השלחן (סי' כב סט"ו) שהביא את הדין להמתין עד אחרי קדושה ללא שום הסתייגות. ולבסוף הבאתי מהרב דוד שי' גולדשטיין, ששאל את הרבי (קודם הנשיאות) כיצד לנהוג כאשר אינו מתחיל שמונה-עשרה עם הציבור, והרבי ענה לו כדברי אדה"ז (סי' קט ס"א-ב), שימתין עד אחר 'הא-ל הקדוש', ואז יתחיל, ויסיים 'שמע קולנו' יחד עם הש"ץ וכו'1. והבאתי מהערות הת' – 770 ש"פ ויחי תשס"ט, שכך פסק גם הרב דווארקין ז"ל. וכ"כ בס' הפסק בתפלה פ"ג הערה 29.

הרב שבתי יונה פרידמן, עיה"ק צפת

_____________________________

1)    הערת המערכת: שם כתב שי"ל הטעם, כיוון שבפועל אין אומרים בענייה רגילה את כל נוסח הקדושה "מילה במילה עם הש"ץ" אלא לפניו (וציין לפסקי תשובות סי' קכה ס"ק ב), ואם יתחיל שמו"ע יצטרך לומר זאת מילה במילה עם הש"ץ. ולא הבנתי, הרי בשני הענינים כתב אדה"ז אותו לשון ממש: לעניית קדושה תמיד: "לומר כל נוסח הקדושה עם הש"ץ מילה במילה..." (סי' קכה סו"ס א), ולמאחר: "יאמר עמו מילה במילה כל נוסח הקדושה כמו שהוא אומר"(סי' קט ס"ג). וסו"ס לא מצינו שהענייה עם הש"ץ בצורה כזאת יש לה דין שונה מענייה רגילה. ולחילופין, אותו הסבר על כך שאנו נוהגים כהאריז"ל אע"פ שאינו מילה במילה ממש, ייתכן גם במאחר.

הכנסת פתקים בין אבני הכותל המערבי

ב'התקשרות' גיליון רסא, הובאו כמה מקורות שהרבי חשש להכניס לשם פתקים בידיים, ויעץ להכניס על ידי מקל וכו'.

והנה בבי"מ (גיליון 239 עמ' 21) נדפס תרגום מיומנו הפרטי של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בביקורו בארץ-הקודש, ושם כתב: "את כל הפדיונות החזקתי לידי, והנחתים על האבנים הקדושות". ומהלשון "על האבנים" משמע שגם הוא חשש לזה.

הרב יוסף שמחה גינזבורג, עומר


   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)